Kolem Julisky zpomalte, platí „Zóna 30“

Rezidenční oblast pod Juliskou bude nově v režimu „Zóny 30“. Cílem několika dopravních opatření je výrazně zklidnit dopravu zejména s důrazem na přednost chodců. Radnice ke zřízení zóny přistoupila na základě podnětů od místních obyvatel. V oblasti žije řada seniorů a zklidnění provozu bude přínosem i pro místní mateřskou školu.

V celé lokalitě ohraničené ulicemi Koulova, Zelená, Na Šťáhlavce a Pod Juliskou bude omezena maximální rychlost na 30 km/h. Bude platit zákaz vjezdu pro nákladní auta a autobusy, které nebudou mít povolení. Na řadě míst dojde ke zkrácení přechodů pro chodce středovými dělícími ostrůvky. Provoz bude upraven novými dopravními značkami.

Stejný režim jako v oblasti kolem Julisky bude zaveden též v oblasti kolem Netřebské ulice pod Karlovarskou a Drnovskou ulicí.

„Zóna 30“ je na území Prahy 6 již zavedena a funguje v okolí Písecké brány a ve Vokovicích. Zkušenosti ukazují, že zklidnění provozu má dopad zejména na zajištění bezpečnosti místních obyvatel.