LDN Chittussiho pečuje nepřetržitě o sto klientů

náhled souboruV areálu Chittussiho v Bubenči jsou dvě léčebny dlouhodobě nemocných: LDN Praha 6 je zřízena městskou části, druhé zařízení je soukromé. Jejich služby se liší.

LDN Praha 6 je příspěvkovou organizací Prahy 6, zajišťuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči takřka výhradně pro občany Prahy 6. Funguje takto nepřetržitě čtvrt století, po celou dobu pod vedením ředitele a primáře MUDr. Jiřího Malého.

Na LDN Praha 6 nikdy nebyly stížnosti, které by se řešily v mediích, a zdravotní péče je na velmi dobré úrovni. O tom svědčí i častá poděkování od pacientů nebo od jejich příbuzných za poskytnutou péči.

V soukromém areálu v Bubenči na úplně stejné adrese, sídlí soukromá LDN Bubeneč.

Interna CO s.r.o., která disponuje stejným počtem lůžek následné péče, ale s větším podílem lůžek sociálních. Je v pronájmu majitele areálu a nemá zakotvenu povinnost starat se výhradně o občany Prahy 6. Toto zařízení se dlouhodobě potýká s problémy, které se řešily i v tisku a televizi. Veřejnost a bohužel i media často nerozlišují nebo ani netuší, že nejde o zařízení podporované městskou částí. LDN Praha 6 se tak opakovaně a neprávem dostává do nelichotivého světla.

LDN Praha 6 poskytuje své služby na 100 lůžkách, s erudovaným personálem, který velmi dobře zvládá nejen širokou problematiku medicínskou, ale také etickou u často nemohoucích křehkých geriatrických pacientů. Personál průběžně navštěvuje školící akce v geriatrii i dalších oborech.

Bližší informace o zařízení lze nalézt na www.ldn-praha6.cz. Klienty při jejich významných životních jubileích pravidelně navštěvují představitelé radnice. LDN také spolupracuje se školami a školkami obvodu na pořádání vánočních besídek. Žáci ze ZŠ Petřiny-sever se podíleli svými obrazy na výzdobě pokojů.

Městská část Praha 6 v minulém volebním období připravovala výstavbu nové LDN na zakoupených pozemcích v Ruzyni. Výstavbu se dosud zrealizovat nepodařilo.

Budova obecní LDN Praha 6