Oprava Čkalovy ulice

náhled souboruPraha 6 pokračuje v chodníkovém programu a realizuje I. etapu celkové opravy ulice V. P. Čkalova v úseku Dejvická – Národní obrany.

Na stavbě jsou prováděny kompletní opravy povrchů chodníků a vozovek. Dojde k obnově a úpravě ochranných rabátek pro stromy, parkovací stání budou v jedné úrovni s vozovkou. Aby bylo možné zachovat dostatečné množství parkovacích míst, dojde také k posunu sloupů veřejného osvětlení. Povrchy budou v celém profilu komunikace dlážděné, ve vozovce velká dlažba, parkovací stání v dlažbě drobné, chodníky pak v řezané pražské mozaice. Práce budou probíhat do poloviny prosince, přesný konec stavby bude ovlivněn povětrnostními podmínkami. V příštím roce bude stavba pokračovat druhým úsekem Národní obrany – Čs. armády.