Praha 6 s administrativním komplexem na Letné v navržené podobě nesouhlasí

Rada městské části vyjádřila nesouhlas s navrženým projektem Letná Office Park a požaduje posouzení jeho vlivu na životní prostředí, tzv. „velkou EIA“. Praha 6 má k projektu zásadní námitky.

Administrativní objekt se šesti nadzemními a pěti podzemními podlažími by měl vyrůst na Letné při ulici Milady Horákové. Má nahradit 5 objektů s rozsáhlými zahradami, mezi něž patří známé zchátralé vily U Vorlíků. Z celkové plochy více než 8 tisíc čtverečních metrů má být zastavěno 5 tisíc m2. Praha 6 je přesvědčena, že mohutný projekt není v souladu s územním plánem. V dotčené lokalitě dochází v současné době na úrovni Institutu plánování a rozvoje k regulaci širšího území od Letné po Prašný most a vzniká studie zástavby v celém prostoru, jehož je i dotčený pozemek součástí.

Kromě toho, že navržené stavbě chybí doložení souladu s územním plánem, Praha 6 nesouhlasí především s objemovým řešením stavby nebo s dopravním napojením objektu na místní komunikační síť.