Sociální klinika nabízí služby potřebným

Nová sociální klinika v Praze 6, v Eliášově ulici, nabízí psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit.

Bezplatné služby klientům poskytují zkušení terapeuti i studenti terapeutického výcviku v pokročilé fázi studia, kteří si přejí pomoci a mají chuť poskytovat podporu těm, kteří ji potřebují. V rámci Sociální kliniky pracují terapeuti zdarma a jejich jedinou odměnou jsou supervize či další vzdělávání, kde mohou dále rozvíjet svoji odbornost. Klinika se otevřela po téměř roční přípravě. Již v rámci pilotní fáze projektu od března do srpna poskytla služby prvním jedenácti klientům, což zahrnuje 93 hodin terapie. Do projektu se prozatím přihlásilo 16 dobrovolných terapeutů.

Sociální klinika je postavena na hodnotovém základu biosyntézy, což je jeden z nejnovějších přístupů v somatické psychoterapii. Při terapeutické práci se kromě obvyklého rozhovoru užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací.

Více informací na www.socialniklinika.cz nebo socialniklinika@socialniklinika.cz.