Chystá se kniha o páteru Machačovi, přispějte vzpomínkou

náhled souboruKdo si s příchodem Vánoc vybaví nezaměnitelnou vůni perníkových jesliček v dejvickém kostele sv. Matěje, s jistotou si vzpomene i na pátera Jana Machače.

Tradiční betlém, který láká i návštěvníky ze zahraničí, je jedním z mnoha odkazů z dob, kdy farnost spravoval právě Jan Machač. Oblíbený a otevřený farář, který ve svatomatějské farnosti působil více než třicet let, by se v příštím roce dožil sta let. Právě k této příležitosti Farnost sv. Matěje připravuje knihu, která by měla život a dílo Jana Machače podrobněji přiblížit.

Kromě životního příběhu otce Machače budou součástí publikace fotografie a osobní vzpomínky. Farnost sv. Matěje a autoři knihy prosí o spolupráci všechny, kteří by mohli poskytnutím fotografií, dokumentů či oso-bními vzpomínkami na Jana Machače knihu obohatit. Materiály v elektronické podobě je možné zasílat na email patermachac@gmail.com, pokud byste chtěli své příspěvky předat osobně, je možné tak učinit na faře u sv. Matěje (U Matěje 2, Praha 6). Další informace o chystané knize a Janu Machačovi naleznete také na internetových stránkách www.patermachac.cz.

Jan Machač se narodil 1. 6. 1915 v obci Horní Lideč na Valašsku, která se na přípravě publikace rovněž podílí. Po vystudování gymnázia ve Vsetíně nastoupil na pražský seminář, kněžské svěcení přijal v roce 1943. V období komunismu byl sedm let vězněn, ke sv. Matěji přišel v roce 1971 a působil zde až do roku 2002, kdy odešel na odpočinek do nedalekého klášterního kostela sv. Václava. I nadále se však aktivně účastnil farního a veřejného života. V roce 2005 přijal ocenění Čestný občan Městské části Praha 6, o čtyři roky později zemřel ve věku nedožitých 94 let.