Na Břevnově vyrůstá dům „U Markéty“, lidé z okolí mají obavy

náhled souboruPlocha mezi Patočkovou ulicí a Poliklinikou Pod Marjánkou se změnila ve staveniště. Na svém soukromém pozemku zde staví společnost CENTRAL GROUP Rezidence Bělohorská s.r.o. bytový dům s komerčními prostory. Stavba má být dokončena na jaře 2016.

Podle stavebního povolení se jedná o polyfunkční objekt s 53 bytovými jednotkami, 10 ateliéry a 2 komerčními prostory. Objekt je rozdělen na dvě sekce, vyšší má 7 nadzemních podlaží, výrazně však okolí nepřevýší.

V současné době probíhá stavba základové desky. Společnost Central Group poskytla redakci Šestka své vyjádření: „Výstavba v lokalitě U Markéty probíhá přesně podle platného pravomocného stavebního povolení," řekl Milan Jankovský, tiskový mluvčí společnosti Central Group s tím, že finální vizualizace není k dispozici. Podle společnosti objekt v přízemí poskytne několik prostorů pro zlepšení občanské vybavenosti v místě. Uvažuje se o tom, že by v nich mohl být například obchod, showroom, vinotéka.

„Odprodej pozemků většinově schválilo zastupitelstvo naší městské části v předminulém volebním období. Následovala podpora změny územního plánu umožňující jejich zastavění. Poté bylo bez procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA a přes námitky místních obyvatel vydáno územní rozhodnutí,“ uvedl radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (SZ) s tím, že investor nyní usiluje o změnu vnitřní dispozice domu, o větší počet menších jednotek a menší obchodní plochu. „Celou problematikou se bude zabývat nově ustanovená komise územního rozvoje,“ dodal radní.

Nové zástavby v místě se obávají někteří místní obyvatelé a na radnici městské části zaslali stížnost. „Občané okolních domů proti stavbě sepsali petici,“ uvedl Petr Vavřina, který bydlí v sousedství stavby. „Developer podal v říjnu na úřad MČ Praha 6 žádost o změnu stavby před dokončením, ve které žádá o povolení radikálně navýšit počet bytů, a tudíž zásadně změnit schválenou projektovou dokumentaci z územního i stavebního řízení,“ říká architekt Petr Krejčí, který zastupoval okolní sousedy a společenství vlastníků v územním řízení. Lidé požadují dodržení schválené dokumentace. „Došlo by ke zhoršení životního prostředí a možností parkování obyvatel žijících v nejbližším okolí,“ dodává Krejčí. Podle stížnosti podané na úřad má dojít ke zvýšení počtu bytů o 21, zatímco počet parkovacích stání pouze o šest.

„Vlastník pozemků a stavebník má povolení ke zřízení objektu, který je s ohledem na okolí objemem a výškou značně předimenzován. Není žádného důvodu vyhovět snahám a podáním stavebníka, které by toto exponované území mohlo ještě více zatížit. Považuji za nepřijatelné snižovat rozsah stanovených komerčních ploch či měnit dispoziční řešení domu bez odpovídajícího navýšení parkovacích ploch,“ říká Ivan Hrůza za klub KSČM s tím, že již v roce 2007 byl proti prodeji tohoto obecního pozemku.

Žádost o změnu stavby před dokončením obdržel odbor dopravy úřadu městské části. „Po prostudování veškeré dokumentace se k ní pochopitelně vyjádříme, ale ještě se tak nestalo,“ uvedla vedoucí odboru Dana Charvátová.

„Pokud by stavebník požádal o schválení změny projektu odbor výstavby, budeme v první řadě posuzovat, zda změna vyžaduje změnu územního rozhodnutí nebo ne,“ vysvětlil vedoucí odboru výstavby úřadu Prahy 6 Petr Malotin.

Nejedná se o finální verzi, zobrazení domu a zejména označení komerčních prostor je čistě orientační. Zdroj: Central Group