Praha 6 začne hospodařit v rozpočtovém provizoriu

Rozpočet jednotlivých městských částí, tedy i Prahy 6, lze schvalovat až po schválení rozpočtu magistrátu. Již nyní je zřejmé, že zastupitelé hlavního města rozpočet do konce roku neschválí.

„Praha 6 bude hospodařit v rámci provizoria, o kterém budou zastupitelé jednat zřejmě19. prosince na svém jednání,“ uvedl radní Jaromír Vaculík (TOP 09), který nově zodpovídá za ekonomiku obce. V rámci provizoria mohou být měsíčně čerpány výdaje v objemu jedné dvanáctiny navrženého rozpočtu na rok 2015, nesmí být zahájena nová investiční akce a městská část také nesmí uzavírat nové smlouvy.

S přijetím rozpočtového provizoria začne znovu celý proces přípravy návrhu rozpočtu na rok 2015 a jeho projednávání od vedení úřadu, přes věcně příslušné komise rady, finanční výbor, radu až po zastupitelstvo.

Schválení rozpočtu se očekává nejdříve v únoru příštího roku. Odcházející politická reprezentace připravila tzv. nulté čtení návrhu rozpočtu, který obdrželi všichni současní zastupitelé. Rozpočet je připraven jako vyrovnaný, mezi rozpočtovými příjmy a běžnými výdaji ve výši 678 milionů 442 tisíc korun. Objem kapitálových výdajů je zatím ve výši 280 milionů a je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech. Běžné výdaje zahrnují například náklady na provoz úřadu, úklid ulic, péči o zeleň, výdaje příspěvkovým organizacím.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny pouze akce, kde byla realizace již zahájena, akce v odvětví školství, které čerpají dotace z fondů EU a SFŽP a akce zařazené do rozpočtu v roce 2014 s již zpracovanou projektovou dokumentací.

Praha 6 má nyní podle slov bývalého předsedy finančního výboru Jakuba Stárka (ODS) na svých účtech 1 miliardu 280 milionů korun, movitý majetek včetně aktiv a cenných papírů pak představuje 2 miliardy 240 milionů korun.