Školy otevírají dveře budoucím prvňáčkům, blíží se zápisy

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol se uskuteční 3. a 4. února. Již nyní se však mají rodiče i děti možnost seznámit prostřednictvím Dnů otevřených dveří s prostředím jednotlivých škol, zeptat se na vše, co je zajímá a jednotlivé školy na-vštívit.

Patnáct základních škol v Praze 6, jejichž zřizovatelem je městská část, je připraveno přijmout 1 114 nových žáků. Ředitelé škol se i letos shodli na základních kritériích, podle kterých budou děti do škol přijímány.

Na prvním místě jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy. Poté dítě, které má v Praze 6 trvalý pobyt a přednost budou mít děti, kdy školu již navštěvuje starší sourozenec. Následně budou přijaty děti s trvalým pobytem v hlavním městě a pak teprve dojde na ostatní zájemce. Rodiče se mohou se svými dětmi dostavit k zápisu do libovolně zvolené školy.

Právo přednostního přijetí do základní školy je podle trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. U některých škol dochází od 1. ledna 2015 k dílčím úpravám. Spádové oblasti základních škol, tedy adresy trvalého bydliště, ze kterých je škola povinna přijmout dítě do první třídy, naleznete na www.praha6.cz/spadove_oblasti.html. Podrobnější informace na webových stránkách jednotlivých škol, na stránkách MČ www.praha6.cz/skolstvi.html a na portálu www.jakdoskoly.cz.

Odpovědi na případné dotazy poskytují pracovníci odboru školství Úřadu MČ Prahy 6 (tel.: 220 189 551 nebo 220 189 456).