FS ČVUT udělila medaile

Fakulta strojní ČVUT v Praze oslavila vlednu 150. výročí svého založení, které spojuje spočátky výuky samostatného strojnictví v roce 1864.

Přitéto příležitosti se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady FS ČVUT. Na zasedání vystoupila řada významných hostů a v jejím závěru děkan František Hrdlička předal řadě z nich ocenění a pamětní medaile.

Pamětní medaile za významnou spolupráci s fakultou byla udělena i Marii Kousalíkové, starostce Prahy 6. „ČVUT je nejstarší nevojenskou technickou univerzitou v Evropě. Strojní fakulta je nejstarší v České republice. Ve světě je unikátní svými výzkumy a technologiemi. Je pro mě proto velkou ctí, že sídlí na Praze 6 a s univerzitou nás pojí vzájemná spolupráce. Těším se, že spolupracovat budeme i nadále,“ řekla Marie Kousalíková.

Samotní studenti oslavili 150-letou existenci fakulty studentskou nocí, během níž se fakulta proměnila vhudební klub. Svou univerzitu chtěli ukázat jako moderní školu, kde se kromě učení mohou studenti také bavit.

<img src="http://www.sestka.cz/image/201402_12.jpg".