Kola pro Afriku

Posláním společnosti Kola pro Afriku je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání.

Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění. Společnost funguje na principech dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR.

Během jednoročního fungování společnosti se podařilo vytvořit přes 70 sběrných míst po celé ČR, zapojit nespočetné množství dobrovolníků, uspořádat desítky přednášek, vybrat přes 7000 kol, vytvořit centrální skald v Ostravě – Koblově.

Kola jsou postupně svážena do centrálního skladu, odkud budou následně expedována do africké Gambie. Tam jsou kola rozdělována podle vzdálenosti do školy a prospěchu žáka. Žákům jsou kola za drobný poplatek pouze zapůjčena. 

Sběrná místa

Praha – Břevnov. Adresa bude upřesněna po telefonické domluvě.

Kontaktní osoba: Marie Jakešová, 602 447784, marie.jakesova@volny.cz.

Sběrné časy dle telefonické domluvy. Více na www.kolaproafriku.cz.