Mapa Pražské památkové rezervace zdarma

Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy vydal novou podrobnou mapu Pražské památkové rezervace (PPR), v roce 1992 zapsánou na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNECSO.

Plán města v kapesním formátu je vměřítku 1 : 6500, z jedné strany zachycuje střed města s vyznačením hranic území památkové rezervace a na druhé straně je o 200 let dříve na Jüttnerově plánu Prahy z let 1811–1815. Nová mapa je zdarma distribuována v infostřediscích magistrátu v budově Nové radnice, v budově Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci. K dispozici je také v Infocentrech Pražské informační služby, budou ji mít také městské části, které leží na území PPR.