Odstranění budov v areálu bývalého hotelu Praha začalo

náhled souboruÚspěšné Dejvické divadlo přichází s jarem s další premiérovou inscenací. Hra inspirovaná posledním rokem života Franze Kafky, který teprve před svou smrtí potkal tu pravou ženu, nese název KAFKA `24.

Odstraněním budov byla pověřena společnost APB Plzeň. Ta zvolila moderní technologii „rozstříhání“ objektu speciálními stavebními stroji. Tato technologie umožňuje rychlý postup prací, její použití eliminuje hlučnost a prašnost a zcela nahradí dříve používané odstřely.

Bývalý hotel Praha společnost PPF převzala ve stavu, kdy byla odvezena nebo zničena předchozími vlastníky velká část vybavení interiérů. Vrámci přípravy na odstranění budov jsou nyní demontovány rozvody všech sítí a azbestové konstrukce, staví se protihlukové stěny apod. Na pozemku se buduje provizorní panelová cesta, po které se bude dopravovat materiál směrem kulici Evropská a provoz stavebních strojů se tak vyhne vilové zástavbě. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7.30 do 18 hodin.

Pravidelná měření hladiny hluku a prašnosti sledují dodržování přísných hygienických norem. Snahou zhotovitele je minimalizovat vliv prací na život lidí vsousedství areálu, kčemuž slouží řada opatření. Okolo budov budou postaveny na exponovaných místech protihlukové stěny. Při demolici bude použita velká gumová plachta zavěšená na jeřábu, která zabrání odlétávání částic a bude sloužit i jako protiprachová bariéra. Plachta bude posunována dle postupu demolice. Pracoviště bude kvůli minimalizaci šíření prachu dostatečně kropeno vodou.

Na pozemku zasaženém demolicí je celkem 329 vzrostlých stromů, které zůstanou zachovány, s výjimkou tří, jež nelze z technických důvodů zachránit. Po odstranění budov budou dokončeny terénní parkové úpravy. Vzniklé jámy zaplní vhodný materiál a vrchní vrstvu bude tvořit kvalitní zemina. Parkové úpravy počítají s vysázením nových dřevin.

Na větší část pozemku, který nyní opanuje budova hotelu Praha, se vrátí park. V dolní části areálu je plánována výstavba budovy základní školy a gymnázia Open Gate. Soukromý park bude přístupný studentům této školy. 

 

Budoucí vzhled areálu hranice území

Více informací kprůběhu prací je k dispozici na www.parkmistohotelu.cz. Dotazy kdemolici je možné posílat také e-mailem na demolicehotelu@ppf.cz a zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 101 193.

V polovině ledna občané Hanspaulky obdrželi informační leták společnosti APB Plzeň spopisem plánovaných prací.