Sněhová pohotovost a úklid sněhu

Lednové sněžení prověřilo brigádníky Sněhové pohotovosti, kteří se o úklid sněhu postarali během pěti vyhlášených sněžných dnů.

Vzhledem ktomu, že na některých úsecích byly shledány nedostatky, vsoučasné době mají lidé možnost znovu se přihlásit kúklidu. Náhradníci se mohou hlásit na telefonním čísle 220 189379 nebo osobně na úřadu Prahy 6.

Praha 6 najímá přes 500 brigádníků, kteří pomáhají s odklízením sněhu. Brigádníci musí úklid stihnout do 10 hodin. Každý pracovník se v případě, že sněží, stará o úsek v délce cca 400 metrů. Nářadí a posypový materiál mu zajistí radnice Prahy 6. Kontrolní fotografie úklidu jsou zveřejněny na webu www.snehovapohotovost.cz, kde se lidé o celém systému mohou dozvědět víc, naleznou zde mapy s rozdělením jednotlivých úseků. Kromě „Sněhové pohotovosti“ se o napadaný sníh postará Technická správa komunikací, maximálně však o dvacet procent komunikací v centrálních částech Prahy 6.

❆ Na koho se obrátit, když chodník nikdo neuklízí

Dotaz zodpoví koordinátor nebo inspektoři odboru životního prostředí úřadu Prahy 6 na bezplatné lince 800105 060. Ti prověří, zda příslušný pracovník v rámci sněhové pohotovosti odvedl řádně svou práci či nikoliv. Pracovníci nevykonávají úklid chodníků každodenně, ale pouze v tzv. vyhlášené sněžné dny a úklid provádějí pouze 1x denně, v době od 6:30 do 10:00 hod. Práci jednotlivých zaměstnanců kontrolují dispečeři, kteří zodpovídají za kvalitu odvedené práce.

❆ V jakém pořadí je zahrnuta vozovka, popřípadě proč se neuklízí

Podrobné informace podají pracovníci Technické správy komunikací hl.m. Prahy, tel. 224 390 771 nebo 224 390 774 nebo lze tyto informace získat na webových stránkách TSK hl. m. Prahy: www.tsk-praha.cz.

❆ Jaký posyp lze použít k zajištění schůdnosti chodníků

K posypu chodníků se smí výhradně používat inertní posypový materiál se zrny do 8 mm. Je zakázáno používat chlorid sodný a vápenatý, jejich směsi, škváru i popel. Chlorid sodný se smí používat pouze v případě, kdy nastanou extrémní vlivy jako například ledovka.

❆ Lze využívat posypový materiál uložený v plastových nádobách na území městské části

I když je posypový materiál, uložený v červených odpadových nádobách, určen především zaměstnancům sněhové pohotovosti, mohou ho využívat i ostatní občané k posypu chodníků před svými nemovitostmi, výhradně však k posypu veřejných prostranství, nikoliv k posypů svých zahrádek a dvorků.

❆ Dojde posyp v těchto nádobách nebo v některých lokalitách zcela odpadové nádoby na posyp chybí

Obrátím se na inspektory odboru dopravy a životního prostředí na bezplatné tel. lince 800 105 060, kteří zajistí dodání nové nádoby na posyp, popř. doplnění posypu do nádoby stávající.

❆ Co dělat v případě úrazu

Nejdříve musím prověřit, kdo je vlastníkem chodníku, na kterém se úraz stal. Většinovým vlastníkem chodníků je hlavní město Praha. V případě úrazu je tedy nutné podat na tohoto vlastníka písemné oznámení o události, ve kterém musím uvést přesně čas, kdy k události došlo, místo, doložit svědeckou výpovědí, lékařskou zprávou. Oznámení zašlu na odbor správy majetku, který po ukončení léčebného procesu předá záležitost k pojistnému plnění pojišťovně.

Další dotazy v případě úrazu poskytnou pracovníci odboru správy majetku hlavního města : tel. 236 002 933 nebo tel. 236 002 736, email: posta@praha.eu.