Zastupitelé jednali o Jenerálce

Praha 6 má zájem odkoupit část pozemků v zahrádkářské kolonii Jenerálka. S majiteli, kteří žijí v USA a pozemky nabízejí za šest milionů korun, bude radnice dále jednat.

Na tomto postupu se shodli zastupitelé na únorovém jednání. Nákupem chce Praha 6 zabránit případným budoucím snahám o zastavění lokality. Zastupitelé se shodli na tom, že chtějí, aby byla v lokalitě zachována zahrádkářská kolonie. Nepodpoří tak v budoucnu ani případné návrhy na změnu územního plánu, který by umožnil zástavbu lokality.

Zastupitelé ale nevyužili v rámci předkupního práva nabídku na koupi části pozemků od tří majitelů přímo. Majitelé totiž prostřednictvím advokátní kanceláře žádali platbu předem s tím, že teprve poté jsou ochotni uzavřít kupní smlouvy. Na postup advokátní kanceláře si bude městská část stěžovat, neboť postupuje v rozporu s dobrými mravy.

Část pozemků Jenerálky již svěřilo hlavní město Praze 6 do správy. V lokalitě Šáreckého údolí stojí převážně zahrádkářské domky a k takovému využití ji předurčuje i územní plán.