Dopravní změny u Kulaťáku: uzavírka se přesouvá na druhou vozovku

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí stropní desky stanice metra A Dejvická a opravou vozovky bude od 1. dubna až do 31. července uzavřena Evropská třída v úseku Vítězné náměstí – Thákurova v obou jízdních pruzích ve směru z centra.

Doprava bude po dobu rekonstrukce vedena obousměrně po jižní části vozovky ve směru do centra. Pro každý směr tak bude k dispozici jeden jízdní pruh. Úprava provozu je v souladu s požadavkem městské části Praha 6. „Radnice nesouhlasila s využíváním objízdné trasy přes ulici Generála Píky a trvali jsme na jejím ukončení,“ uvedl radní pro dopravu Jan Záruba. Lidé žijící v dotčené lokalitě dokonce poukazovali na otřesy a praskliny v domech.

S uzavírkou poloviny Evropské dojde ke změnám zastávek autobusů. Po dobu výluky budou zrušeny pravidelné nástupní zastávky a zřízeny budou náhradní zastávky (viz plánek).

Náhradní zastávky pro linky 107, 116 a 147 budou v Šolínově ulici, pro linky 119 a 218 v tramvajové zastávce Dejvická, pro linku 143 v ulici Jugosl. partyzánů před Vítězným náměstím, pro linky 160, 161, 312, 316, 355 a 356 v Zikově ulici, pro linku 180 v zastávce Kafkova ve Svatovítské ulici, pro linky 340 a 350 v ulici Jugosl. partyzánů za kruhovým objezdem Vítězného náměstí.

Informace s vyznačenými trasami příchodu k jednotlivým zastávkám jsou k dispozici cestujícím ve vestibulu stanice metra Dejvická. Investorem akce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem OHL ŽS, a.s., Brno.