Praha 6 chystá nové školky, chce více míst pro více dětí

náhled souboruMateřské školy v Praze 6 přitahují stále více dětí z okolních obcí. Čím dál víc rodičů si také přeje umístit do školky mladší než tříleté děti. Ukázaly to březnové zápisy. Přednostně jsou do mateřských škol přijímány děti, kterým budou do 31. srpna letošního roku tři roky. Do září se podaří umístit naprostou většinu těchto dětí.

Aktuálně je v jednatřiceti mateřských školách v Praze 6 k dispozici téměř 950 míst. „V současné době je s jistotou přijato více než osm set dětí, tyto počty se budou dále zvyšovat v souvislosti s odklady školní docházky a také s plánovaným navýšením kapacit školek přes letní prázdniny,“ informovala starostka Marie Kousalíková.

Radní pro školství Ondřej Balatka k tomu dodává: „Tisíc třináct dětí, které podle přihlášky mají trvalý pobyt v naší městské části a v době nástupu do školky jim budou tři roky, do školek umisťujeme přednostně. Tak to ostatně stanovují pravidla, na kterých se shodly ředitelky všech mateřských škol.“ Proces zápisů ve všech školkách probíhá velmi přehledně a transparentně díky elektronickému systému, který Praha 6 používá druhým rokem. Rodiče měli dokonce možnost podat přihlášku do více školek najednou.

Do mateřských škol v Praze 6 rodiče hlásili téměř 1400 dětí. Bezmála čtyři stovky z nich ale nemají dlouhodobě trvalý pobyt v Praze 6 nebo jsou na školku moc malé, tedy dvouleté. Řada z nich má navíc zájem jen o polodenní docházku. Největší zájem byl tradičně o školky v lokalitách Dejvic a Bubenče. „Chápeme snahu rodičů, abychom přijali například i děti z Nebušic, Horoměřic nebo Roztok, ale naší prioritou je postarat se o děti rodičů, kteří jsou dlouhodobými rezidenty naší městské části,“ upozorňuje Balatka.

Odvolání proti nepřijetí do mateřské školy mohou rodiče podávat do 15 dubna přímo ředitelce mateřské školy, která rozhodnutí o nepřijetí vystavila. Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy. S případnými dotazy se mohou obracet na odbor školství, tel. 220 189 555 nebo emailem lklima@praha6.cz

V letošním roce přibude 56 míst v MŠ Čínská, kde by během prázdnin měla vyrůst dvoutřídní modulová školka v části rozlehlé zahrady. V současné době probíhá výběr dodavatele. „Pokud vše půjde hladce, v červnu by se mohlo stavět. Dodatečné zápisy se budou konat v létě,“ informoval Balatka. Radnice ve spolupráci s vedením školek prověřuje další možnosti, jak kapacitu školek navýšit, například zřízením jedné třídy při ZŠ na Dlouhém lánu a dvou tříd při ZŠ Emy Destinnové. „Tím by se otevřela možnost přijetí pro dalších více než osmdesát dětí již od září,“ plánuje radní pro školství. Třídy mateřských škol při základních školách se osvědčily již v minulých letech, například na Hanspaulce nebo na Petřinách.

Jednou z diskutovaných variant je zřízení školky ve vyklizené Pelléově vile. Tuto možnost prosazuje iniciativa některých rodičů i opozičních zastupitelů. Školka ve vile byla v osmdesátých letech, po revoluci byla neorenesanční vila na náklady městské části opravena a přestavěna na galerii. První studie ukazují, že přestavba zpět na školku by byla velmi nákladná. „Kvůli novým hygienickým a bezpečnostním normám by se například musely zakrýt štukové stropy, památkáři by na chráněném objektu museli povolit požární schodiště a tak dále,“ uvedl radní Balatka s tím, že první odhad hovoří o přestavbě za dvacet milionů korun. Pro účely školky by šla podle norem navíc využít pouze polovina budovy.

Uspokojit maximální počet žadatelů o místa ve školkách je dlouholetou ambicí radnice, proto také plynule navyšuje kapacitu školek. Od roku 2001 se navýšil počet míst o bezmála tisícovku, což je největší nárůst ze všech pražských městských částí. Školský odbor průběžně sleduje demografický vývoj a systematicky hledá možnosti, jak navýšit počet míst v protěžovaných oblastech.

Modulová přístavba MŠ Čínská v Dejvicích nabídne ještě letos místa pro padesát dětí.