Vydávání průkazů pro květnové volby do EP

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a 24. 5. Mimo trvalé bydliště lze volit pomocí voličských průkazů. Pouze však na území ČR. Do EP se na zastupitelských úřadech v zahraničí nevolí.

O vydání voličského průkazu lze požádat pouze do 15 dnů před volbami, tedy nejpozději do 8. 5. do 16 hod., a to písemně, s ověřeným podpisem voliče. Ověření podpisu na základě předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu je osvobozeno od správního poplatku, pokud jej provede úřad MČ. Předtištěná pomocná žádost o vydání průkazu je k dispozici na radnici i v infokancelářích, případně ke stažení na webu praha6.cz. Lidé se mohou rozhodnout, zda si nechají průkaz zaslat doporučeně poštou, nebo si jej osobně vyzvednou na úřadu. Také mohou k vyzvednutí průkazu zplnomocnit jinou osobu.

O vydání voličského průkazu lze žádat osobně v pracovních dnech ve dvoraně ÚMČ, nebo v informačních kancelářích (s výjimkou státního svátku 8. 5., kdy budou IK uzavřeny). V den státního svátku 8. 5. bude mít radnice pro účely vyřízení volebních průkazů otevřeno od 8.00 do 16.00 hod.

Voličský průkaz je vhodné vyzvednout nejen v případech, kdy se lidé chystají cestovat mimo trvalé bydliště, ale též pokud budou pobývat ve dny voleb v nemocnici, LDN či podobném zařízení. Dokonce, pokud mají trvalý pobyt v Praze 6, ale v jiném volebním okrsku, než je výše uvedené zařízení.

Jak nejjednodušeji vyřídit voličský průkaz:

❐ Před 8. 5. 2014 ve dvoraně ÚMČ nebo v kterékoli infokanceláři Prahy 6 vyplnit žádost, na místě nechat ověřit svůj podpis a žádost zde ponechat ke zpracování.

❐ Voličský průkaz pak bude voliči buď zaslán na jím uvedenou adresu, nebo si jej bude moci počínaje dnem 8. 5. 2014 a konče 21. 5. v 16 hod. vyzvednout ve dvoraně úřadu.

Information for citizens of the other EU Member States voting in the EP Elections – phone: 220 189 111, website: http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx