Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Rizikové a chátrající objekty v Praze 6

Území u křižovatky Špejchar na Letné prochází bouřlivým vývojem. Místem vede Buštěhradská dráha a ta se má modernizovat. Praha 7 má v těsném sousedství Prahy 6 (bývalé tréninkové hřiště Sparty) záměr výstavby obchodního centra a je tu i plán na výstavbu „Letná office parku“ společnosti Lordship. Dokončuje se městský okruh, počítá se s otevřením objektu podzemních garáží, je snaha zde umístit celoměstsky významné objekty – například koncertní halu, Národní knihovnu. Proto je potřeba území řešit komplexně a nevytrhávat jednotlivé objekty z kontextu. Vily na Letné nevlastní Praha 6, nejsou kulturní památkou. Stavební úřad v minulosti nařídil vlastníkům vil zabezpečit statiku a ze zákona konal. Studie Lordshipu byla projednávána v roce 2011 s tím, že případný souhlas Prahy 6 bude vydán, až když hlavní město potvrdí, že projekt je v souladu s územním plánem. Zatím žádné povolení nemá! Praha 6 bude žádat hlavní město, aby aktualizovalo územně plánovací podklady v tomto prostoru a sladilo je i se záměry městských a soukromých investorů.

MUDr. Věroslav Gebouský, předseda Klubu zastupitelů ODS ZMČ Praha 6

Nedá se říct, že by se Praha 6 nestarala o své stavby. Zmodernizovala všech patnáct základních škol, vystavěla novou školku ve Velvarské, zrekonstruovala tu starou, nově postavila MŠ Meziškolská, modernizuje bytové obecní domy v Břevnově, i když tady přišla až pár minut po dvanácté, kdy byty byly silně zasaženy plísní… Přesto máme v Praze 6 chátrající objekty a radnice odkládá rozhodnutí co s nimi. Odstrašujícím příkladem je obecní dům v Dejvické 4 s ideální polohou pro byty. Ve Vokovické zase zchátrala dřevostavba bývalé školky. Zastupitelstvo sice rozhodlo stavbu a pozemek vykoupit a ruinu odstranit, rozum ale zůstává stát nad záměrem vytvořit tam, pár kroků od Šárky, park s fontánou! V nedaleké Dědině totiž chybí desítky míst ve školkách. Přitom strhnout starou školku a nahradit ji novou, kontejnerovou, lze během prázdnin, a to za 35 milionů i s vybavením. To by se ovšem peníze nesměly vyhazovat za předražené projekty parků, pomníků apod.

PhDr. Helena Briardová

Ty vily na Letné. Na počátku letenské pláně stojí pět vil. Předposlední je od Kamila Roškota a poslední je neorenesanční. Jsou v chráněné zóně Dejvice – Bubeneč, ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a v předpolí Pražského hradu. Vily přesto byly ponechány chátrání a slouží jen jako nosiče reklamy. Vlastní je developer Lordship, který plánuje demolici a výstavbu Letná Office Parku. Sedmipodlažní komplex byl v březnu 2011 představen komisi územního rozvoje, která žádala posouzení souladu s územním plánem a koordinaci s modernizací trati. Byl jsem jediný proti. Místní se záměrem zásadně nesouhlasí. Nový projekt ateliéru architekta Bílka, člena komise, tvoří šest souvisejících šestipodlažních bloků o maximální délce. Zelení kauzu opakovaně interpelovali. Požádal jsem o památkovou ochranu vily Roškotovy a neorenesanční. Radní Prahy 6 z ODS a ČSSD přes naše výzvy neučinili nic proti chátrání vil.

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel

Od počátku volebního období se soc. dem. zaměřila na problematiku budov v havarijním stavu. Ty představují nemalé bezpečnostní riziko: ohrožují život a zdraví osob, soustřeďují se v nich kriminálně závadové osoby, nebo bezdomovci. Majiteli objektů jsou v drtivé většině soukromí vlastníci.

Dnes je evidováno 35 objektů. Jsou pravidelně sledovány státní i městskou policií ve spolupráci s odborem výstavby MČ. Překážkou pro tvrdší postup vůči vlastníkům je stávající legislativa, která neumožňuje propadnutí zanedbaného majetku státu, či obci. Nejdůležitější jsou sankční opatření a pokuty vymáhané odborem výstavby, což sleduje i bezpečnostní komise. Tlak na vlastníky objektů přinesl i výsledky, např. v případě bývalého kulturního domu v Ruzyni, či obytného domu na ul. Velvarská. Pomáhá ale i aktivita občanů, jak ukázala petice upozorňující na havarijní stav domu Nad hradním vodojemem 71.

Podstatné ale je dosáhnout změny stávající legislativy. A o to se ČSSD bude snažit i prostřednictvím svého poslance ve Sněmovně.

Miloš Balabán, předseda Klubu zastupitelů ČSSD

Chátrající objekty škodí okolí. Pokud jsou soukromé, vadí jen esteticky a nikoho neohrožují, je těžké s tím něco dělat. Jiná je situace, když se chátrající dům dotýká veřejného zájmu. Tj. když je dům ve veřejném vlastnictví, když ohrožuje bezpečnost, nebo když je důvodem chátrání cílená spekulace vlastníka.

Příklady máme – neomluvitelná je neschopnost Prahy 6, která vlastní chátrající dům na lukrativním nároží Dejvické a Bubenečské. Dvě vily poblíž Špejcharu jsou vlastníkem cíleně neudržovány, aby statik konstatoval jejich havarijní stav, mohly být zbourány a otevřel se tak prostor pro předimenzovanou stavbu. Často vlastník obchází i náročné požadavky památkářů cíleným zchátráním domu a jeho následným zbouráním.

Řešením jsou jasné regulační plány (neexistují) a změny příslušných zákonů. To není v kompetenci radnice. V její kompetenci je však jasnější postoj k jednotlivým záměrům a zvýšený tlak na vlastníky. Je normální, že Praha 6 řeší zbouráním za vlastní peníze problém zchátralého domu ve Veleslavíně, místo aby to požadovala od vlastníka, kterým je stát?

Ing.arch. Alexander Holub