Výstava o Bohumilu Hrabalovi 2. 4.–31. 8. letohrádek Hvězda

náhled souboruKdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan je název výstavy, kterou pořádá v prostorách letohrádku Hvězda Památník národního písemnictví ve spolupráci s Literárním domem Berlín ke 100. výročí autorova narození. Jedná se o největší výstavní projekt, jenž byl na toto téma dosud uspořádán.

Autor a kurátor výstavy, Tomáš Pavlíček, zasadil příběh Bohumila Hrabala do tří geografických prostor. Cílem organizátorů je prezentovat život a dílo patrně nejznámějšího a nejoblíbenějšího českého prozaika 20. století jak v tradiční podobě, tak i v souvislostech, s nimiž dosud byla obeznámena pouze odborná veřejnost.

V letohrádku Hvězda jsou zastoupeny unikátní fotografie přibližující autorovy životní osudy i jeho tvorbu. Kromě bohaté obrazové dokumentace, úředních dokladů, Hrabalových vysvědčení či ukázek korespondence, se veřejnosti mnohdy poprvé představují i jeho originální rukopisy. Hrabal z nich vlepováním do obrazových publikací a vkládáním do výrazných obálek vytvářel zvláštní výtvarné artefakty. Zastoupeny jsou ukázky z filmů natočených podle Hrabalových předloh, ale i vzácné amatérské záběry přibližující různá období jeho života. Expozice je doplněna předměty z autorova vlastnictví, kromě původního psacího stroje též jeho známým kloboukem a originálním tričkem s motivem z obrazu Andyho Warhola. Nechybí ani výtvarné práce jeho přátel či umělců, kteří ovlivnili jeho dílo.

Letohrádek Hvězda, denně mimo pondělí 10–18 hod. Více na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.