ZUŠ Jana Hanuše v Břevnově slaví 60 let

náhled souboru24. dubna od 14 do 18 hodin se u příležitosti 60. založení Hudební školy v Praze 6 školy koná Den otevřených dveří.

Původně škola sídlila v ulici Majakovského později přejmenované na Pelléovu a po navrácení této budovy v restituci získala jako sídlo část základní školy v ulici U Dělnického cvičiště. Čestný název „Jana Hanuše“ obdržela po tomto známém skladateli, který v Břevnově dlouhá léta bydlel a velkou část svojí tvorby věnoval dětem.

„V současnosti zde studuje bezmála devět set žáků ve čtyřech oborech u zhruba sedmdesáti učitelů. Pořádáme řadu koncertů interních i veřejných, spolupracujeme s různými institucemi při organizaci vystoupení mimo školu – MČ Praha 6, Domov pro seniory Eliška, domov pro válečné veterány ve střešovické nemocnici atd.,“ říká ředitel školy Miloslav Tengler. Žáci školy Jana Hanuše se úspěšně zúčastňují zahraničních soutěží např. v Rakousku, Slovensku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Itálii, a také zahraničních koncertních zájezdů (Itálie, Francie, USA, Japonsko). Přijďte se pobavit při happeningu v celé budově školy. Více na www.zuspraha6.net