Anketa: park Thákurova

Městská část připravuje revitalizaci parku v Thákurově ulici. Úpravy by měly pozvednout reprezentativní charakter místa a vést k příjemnějšímu užívání pro občany.

Radnice vyzývá občany, aby vyjádřili svůj názor na rozsah úprav.

Ve variantě A znamenají minimální zásah do stávajícího stavu. Ve variantě B by se nenásilně propojily všechny části parku v kontinuální celek, v přední části parku by vniklo atypické odpočinkové místo pro mládež s úryvky básní indického básníka Thákura.

Ani jedna varianta nepředpokládá kácení stromů.

Radnice se také zajímá o názor veřejnosti na parkování. Lidé mohou hlasovat, zda zrušit parkovací místa a zvětšit prostor zeleně, vyparkovat auta jen částečně nebo zachovat parkovací stání ve stávajícím počtu.

Podrobné informace k anketě jsou k dispozici na www.praha6.cz, ve dvoraně úřadu a v informačních kancelářích.

Hlasy do ankety lze zasílat do 30. června na jzaruba@praha6.cz či písemně na PhDr. Jan Záruba, zástupce starostky, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6.