Volby do Evropského parlamentu 23. 5. 14–22 hod. a 24. 5. 8–14 hod.

Poslední možnost požádat o vydání voličského průkazu je 8. 5. Přestože jde o den státního svátku, dvorana radnice bude pro tento účel otevřena, a to od 8 do 16 hod. Průkazy je následně možné vyzvedávat až do 21. 5. do 16 hod. nebo je možné si je nechat zaslat poštou.

Voličské průkazy (VP) slouží pro účast ve volbách mimo místo trvalého bydliště. Prostřednictvím VP je možné volit kdekoliv v republice. Pokud si volič vyzvedne voličský průkaz, a přesto nakonec volí ve svém volebním okrsku v místě trvalého bydliště, musí volit s průkazem.

Voličský průkaz je vhodné vyzvednout nejen v případech, kdy se lidé chystají cestovat mimo trvalé bydliště, ale též pokud budou pobývat ve dny voleb v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných či podobném zařízení. Dokonce, pokud mají trvalý pobyt v Praze 6, ale v jiném volebním okrsku, než je výše uvedené zařízení.

Na území městské části Praha 6 se bude hlasovat ve 104 volebních okrscích. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději tři dny před dnem voleb. Podle nového systému budou číslovány od 1 do 104 (na obálkách pak 6001–6104). Pokud voliči lístky neobdrží, mohou si je vyzvednout přímo ve volebních místnostech.

Kandidáty do Evropského parlamentu mohou voliči vybírat z 38 subjektů. Z nich vyberou vždy pouze jeden hlasovací lístek, v rámci kterého mohou kroužkem označit dva preferenční hlasy.

Jak nejjednodušeji vyřídit voličský průkaz

❐ Do 8. 5. ve dvoraně ÚMČ nebo v kterékoli infokanceláři Prahy 6 (pouze do 7. 5.) vyplnit žádost, na místě nechat ověřit svůj podpis a žádost zde ponechat ke zpracování.

❐ Voličský průkaz pak bude voliči buď zaslán na jím uvedenou adresu, nebo si jej bude moci počínaje dnem 8. 5. 2014 a končí 21. 5. v 16 hod. vyzvednout ve dvoraně úřadu.

V případě dotazů se obracejte na odbor vnitřních věcí úřadu Prahy 6, tel.: 220 189 757 nebo 755.