Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Tunel Blanka, jednání zastupitelstva a zdravotnictví v Praze 6

„Nebýt „tunelů“, stříhalo by se víc.“ To je titulek tiskové zprávy, kterou si radní hlavního města pan Martin Dlouhý z TOP 09 stýská redakcím, když přestřihl pásku u nového zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. „Tunely“ pan radní označuje údajně předražené projekty z éry předchozího vedení magistrátu a tvrdí, že kvůli tomu teď chybí peníze na další projekty v oblasti sociální péče. Paměť, fakta a titulek Mf Dnes: „TOP 09 trumfne minulé vedení Prahy. O miliardy“, mluví za vše. Jeden tunel, se kterým si teď rada hlavního města neví rady, je Blanka. Pustili se do možná předem prohrané arbitráže, zaplatí 35 milionů korun. Za tyto peníze se mohla zrekonstruovat nebo přestavět nová sociální zařízení. Praha 6 připravuje společně s Nadací Charty 77 náhradu za bývalý Domov pro seniory v Šolínově ulici. V plánu je výstavba nové LDN v Ruzyni. Chystá se sociální využití usedlosti Šatovka. A mnoho dalšího. Už jsem pana radního interpelovala, ať řekne, na jaké „tunely“ myslel, uvede konkrétní příklady a částky s tím, co chystá on, aby jen nestříhal pásky u projektů, které začali jeho předchůdci.

Ing. M. Kousalíková, starostka MČ Praha 6

 

Promarněná šance

V dubnu jsme zažili opět jedno bouřlivé zasedání zastupitelstva. Desítky občanů si přišly stěžovat na rozmařilé utrácení radnice za nepotřebné projekty a na pomalé řešení skutečných problémů. Jejich snažení vyšlo, bohužel, naprázdno přesto, že měli podporu většiny zastupitelů opozičních stran (KSČM, SZ a TOP09). Zastupitelé koalice ODS-ČSSD i po vyslechnutí názorů petentů rozhodli, že nesníží miliónové výdaje na plánovanou výstavbu honosných parků s betonovými bazény a fontánami, ačkoliv občané dali jasně najevo, že chtějí přírodní parky. Nevyhověli ani dalším návrhům na úspory. Něco se ale přece podařilo. Pod tlakem občanů a opozice Rada nechala urychleně zpracovat návrh na zvýšení kapacity školek v Praze 6 tak, aby do nich na podzim mohly nastoupit všechny přihlášené děti. Pro tento návrh pak hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Celkově ale koalice půl roku před volbami promarnila šanci ukázat občanům, že chce účelně hospodařit s obecními financemi, tedy majetkem, který patří nám všem.

PhDr. Helena Briardová

 

Zdravotnictví Prahy 6

Léčebna dlouhodobě nemocných má být vystěhována z objektu v Chittusiho ulici, nemovitosti prodány a celý areál zastavěn bytovými domy. Připravována je výstavba léčebny za 200 milionů korun při Drnovské ulici u Pražského okruhu a letiště. Zelení na nevhodnost od počátku upozorňují. Požádal jsem o kompletní posouzení kontrolním výborem. Poliklinika pod Marjánkou byla dlouhodobě pronajata nově vzniklé společnosti s akciemi na doručitele. Řada lékařů odešla. Nakládání s veřejnou poliklinikou kritizujeme od počátku. Dobrou zprávou je svěření bývalého Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici naší městské části, které jsme navrhli a podporovali. Pozornost bude nutné věnovat správné rekonstrukci a využití pro naše seniory. Praha 6 by měla věnovat pozornost zdraví svých obyvatel a všem zevním vlivům, které na něj působí. Naše městská část by měla být zdravější.

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel

 

Arbitráž o Blance trvala 133 dní, Prahu zatím stála 35 milionů Kč a výsledek? V tom nejsou vícenáklady řidičů na pohonné hmoty a negativní vliv na životní prostředí, protože tunel, ač již mohl sloužit, není v provozu. Soud uznal, že smlouvy na tunel Blanka jsou platné a musí se dostavět do září. Jenže vyhráno zatím ani hlavní město a co hůř ani občané v Praze 6 vůbec nemají! Hlavní město na tunelu Blanka dluží, jak se říká, skoro všude, kam se podívá. Přes 2 miliardy Kč společnosti Metrostav už zaplatilo, jenže teď vyšlo najevo, že dalších téměř 145 milionů Inženýringu dopravních staveb, tedy společnosti, která vykonává nad stavbou dohled! O žalobě, kterou společnost podala v polovině ledna, se veřejnost dozvídá až po třech měsících prostřednictvím krkolomně napsané věty v oficiálním tisku pro zastupitele Prahy: „… není postaveno na jisto, zda mandatáři skutečně jím uplatňovaný nárok na zaplacení odměny náleží, je třeba, aby o tom rozhodl soud.” Praha 6 a její občané ale jedno ví zcela jistě – nekonečná série dopravních omezení, změn MHD a život uprostřed staveniště už není možné dál tiše snášet. Vyzýváme proto hlavní město, ať otevře tunel co nejdříve.

Ing. R. Pekárek, CSc., místostarosta Prahy 6

 

Stavba tunelu Blanka spěje do svého finále poté, co arbitři minulý týden rozhodli, že stavební dělníci se mají na staveniště vrátit a tunel do pěti měsíců dokončit.

Ukázalo se, že arbitráž byla tím nejrychlejším prostředkem, jak stavbu předraženého tunelu dokončit. Nenaplnila se tak varování, že se kvůli ní stavba zpozdí o dlouhé měsíce, nebo i roky. Rozhodnutí arbitráže je dobrou zprávou pro Pražany, kteří budou moci tunel v dohledné době využívat.

Rozhodnutí arbitráže, která byla zahájena koncem loňského roku poté, co stavební firma Metrostav přerušila práce, zároveň znamená, že již nemůže být zpochybněn postup města při schvalování a proplácení faktur.

Celý projekt je bohužel nedomyšlený. Aby Blanka skutečně pomohla ke zlepšení celkové dopravní situace v Praze, bylo by potřeba, aby navazovala na kompletní obchvat města. V místech, kde tunel vyúsťuje, bude zapotřebí dalších investic k tomu, aby nedocházelo k dopravním zácpám. Město podnikne veškeré kroky k tomu, aby doprava byla plynulá.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., pražský primátor