ZŠ nám. Svobody 2 dominovala v soutěži z anglického jazyka

náhled souboruŽáci ZŠ náměstí Svobody 2 slaví velký úspěch. V celopražské dramatické, recitační a pěvecké soutěži v anglickém jazyce s názvem „Come and Show“ se ve všech kategoriích umístili na předních místech. Soutěžilo celkem 480 žáků z 23 škol.

V kategorii začátečníků žáci prvních tříd vyhráli s dramatizací pohádky „Lizard the Wizard“, žáci třetích tříd rovněž zvítězili s pohádkou „Jack and the Beanstock“. V kategorii pokročilých žáci z 8. tříd získali první místo s dramatizací „Romeo and Juliet“. V soutěži jednotlivců navíc žáci ZŠ nám. Svobody získali první a druhé místo v sólovém zpěvu a druhé místo za recitaci básně. Škola se tak stala nejúspěšnějším účastníkem soutěže.

Žáci si svá vystoupení připravovali pod vedením svých učitelek Evy Jeřábkové, Michaely Rybářové a Barbory Šupinové. Svá vystoupení předvedli na velmi vysoké jazykové úrovni, měli výbornou výslovnost a umělecký projev. Za úspěchem stojí píle a práce žáků pod pečlivým vedením učitelů, ale také skutečnost, že žáci se na škole učí anglický jazyk již od první třídy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně, což umožňuje podpůrný program „Jazyková šestka“ realizovaný MČ Praha 6. Už od nástupu do školy si tak mohou osvojit základní slovní zásobu, běžné konverzační fráze, učí se pomocí dialogů a scének, vyjadřování v anglickém jazyce jim připadá přirozené, a to vše přináší výborné výsledky.