Chodníkový program běží i v létě

náhled souboruPraha 6 pokračuje v intenzivních opravách chodníků. V rámci Chodníkového programu městská část financuje opravy ulic, které jsou na území Prahy 6. Přesto, že jejich vlastníkem je hlavní město Praha a spravuje je TSK. Peníze na opravy proto Praha 6 poskytuje prostřednictvím hlavního města do rozpočtu TSK.

V jarních měsících již byly realizovány souvislé opravy v ulicích Na klášterním, Pětipeského, 8. listopadu, Bělohorská a Velflíkova. Krátce po dokončení jsou opravy chodníků v ulicích K Červenému Vrchu a V Nových Vokovicích, kde se částečně opravil i asfaltový povrch vozovky. V rámci opravy se upravil přechod pro chodce ve Vokovické, který je díky rozšíření chodníků kratší a křižovatka je přehlednější.

7. července bude zahájena v ulici Nad hradním vodojemem poslední etapa celkové opravy ulice v úseku Sibeliova – Müllerova vila, která potrvá do konce srpna. Počítá se s opravami chodníků a vozovky včetně prvků zklidňujících dopravu. Zpomalovací prahy budou umístěny v křižovatce s ulicí Pod kostelem a středový ostrůvek v křižovatce s ul. Sibeliovou.

V prázdninových měsících se bude pracovat na rozšíření a doplnění chodníku v ulici Libocké, podél zdi obory Hvězda. Jde o zvýšení bezpečnosti pro obyvatele, kteří se v dopravních špičkách dne problematicky dostávali na druhý chodník. Součástí stavby bude nový přechod pro chodce.

V rámci souvislých oprav dojde přes prázdninové měsíce k opravám chodníku před nově zřízenými podzemními kontejnery v ulici N. Tesly, chodníku v Banskobystrické ulici, k zahájení oprav v pěší spojce z Čínské do Lermontovy, kde by mělo také dojít k obnově veřejného osvětlení a zahájení opravy severního chodníku Parléřovy ulice.