DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

náhled souboruMěstská část Praha 6 si je vědoma odpovědnosti za své občany, kteří se vzhledem k pokročilému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci dostali do obtížné životní situace, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládnout.

Těmto občanům podává pomocnou ruku, jak s umístěním v domech s byty zvláštního určení, tak poskytnutím pečovatelské služby prostřednictvím své příspěvkové organizace Pečovatelská služba Prahy 6.

Dům s pečovatelskou službou U Stanice 5 v Liboci, který je od loňského roku po rekonstrukci, poskytuje kvalitní ubytování. Celková kapacita domu je 84 míst. V současné době je k dispozici 30 místností pro jednotlivce v bytech o velikosti 2+1 a šest bytů o velikosti 1+1 pro manželské páry.

Občanům starším 70 let nebo invalidním občanům dům poskytuje ubytování, při kterém je zachováno jejich vlastní soukromí a svým vybavením umožňuje, aby si mohli alespoň částečně zajišťovat své potřeby sami. Obyvatelům bytovou jednotku přiděluje městská část, právo užívat byt není dědičné. Dům je určen občanům, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby pro svůj věk a zdravotní potíže.

V DPS jsou pořádány výstavy např. výtvarných prací obyvatel domu. Naposledy si zde uspořádali vzpomínkovou výstavu fotografií z doby svého dětství a mládí. Každý týden je zde cvičení na židlích s cvičitelkou Sokola Věrou Jakubcovou, velký zájem je o trénink paměti nebo vystoupení dětí z mateřské školy, které seniory pravidelně navštěvují a hrají s nimi společenské hry. Konají se zde různé besedy i hudební pořady. Obyvatelé mohou relaxovat na zahradě u domu a mají k dispozici i lavičku se šlapadlem pro procvičení dolních končetin. Lidé zde i nadále žijí plnohodnotným životem, věnují se svým koníčkům a zájmům. 

Co dělat v případě zájmu o umístění v DPS

Kontakt: Zuzana Smutná, ÚMČ Praha 6 Odbor sociálních věcí, Čs. armády 23, 4. patro, dv. 401, kde si vyzvednete Žádost a formulář pro vyjádření lékaře.

Žadatel musí mít trvalé bydliště minimálně 3 roky na území MČ Praze 6, věk nejméně 70 let a pokud možno přiznaný příspěvek na péči prvního nebo druhého stupně. O rozhodnutí Rady Úřadu městské části Praha 6, bude žadatel písemně informován sociální pracovnicí paní Smutnou o dalším postupu.