Excelentní jazykovky jsou tři

náhled souboruTitul Excelentní jazyková škola pro nadcházející školní rok obhájily tři základní školy, ZŠ Hanspaulka, Emy Destinnové a ZŠ Červený vrch. Titul, který školám uděluje městská část, je spojen s možností čerpání grantu až 100 tisíc korun na rozvoj jazykového vzdělávání.

Žáci jazykových škol pravidelně sbírají ceny na jazykových soutěžích. ZŠ Emy Destinnové uspěla v 10. ročníku celopražské jazykové soutěže s názvem Evropou křížem krážem. V konkurenci jazykových škol a víceletých gymnázií žáci soutěžili v poslechu, čtení, psaní, mluvení a hráli krátkou scénku. „Soutěže se naše škola účastnila již po čtvrté a naši žáci byli opět úspěšní. V kategorii mladších ročníků jsme získali dvakrát 2. místo, kategorie 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd soutěž vyhrála, a to jako jediní s plným počtem získaných bodů,“ uvedl ředitel školy Ota Bažant. Žáci z Destinnové dokázali zvítězit i v dalších soutěžích v anglickém jazyce Handy Dandy pro 5. třídy, v krajském kole soutěže Teen achievers in Prague získali žáci 2. a 3. místo.

V německé jazykové soutěži Deutsch macht Spaβ skončili sedmáci třetí. Zvítězit se podařilo i žákyni 9. třídy ve španělské jazykové soutěži. „Tyto výsledky svědčí o dobré připravenosti žáků naší školy a kvalitě učitelů anglického jazyka. Angličtina se na naší škole vyučuje již od 1. třídy, a to v rozsahu až 4 hodiny týdně, což umožňuje program „Jazyková šestka“ realizovaný MČ Praha 6,“ vysvětluje ředitel Bažant. Od první třídy se vyučuje výtvarná výchova v angličtině, od 6. ročníku se děti mohou věnovat druhému cizímu jazyku, a to až 4 hodiny týdně. Od 8. ročníku si děti mohou v rámci výuky volitelného předmětu vybrat třetí cizí jazyk, a to v rozsahu 2 hodiny týdně.

Excelentní jazyková škola musí mít v nabídce výuku alespoň čtyř jazyků, vyučovat jeden z předmětů v cizím jazyce, nabízet výjezdy žáků na jazykové pobyty do ciziny, na škole musejí vyučovat rodilí mluvčí a škola má mít svoji partnerskou školu v zahraničí. Podmínkou je též umístění mezi nejlepšími 20% škol testovaných SCIO testy z angličtiny v rámci celostátního srovnání.

Ředitel ZŠ E. Destinnové převzal ocenění Excelentní škola.