Historická Písecká brána se opravuje

náhled souboruPísecká brána je přes léto uzavřena. Historický objekt z roku 1721 projde náročnou rekonstrukcí, která povede k záchraně této památky, jedné ze čtyř dochovaných bran novověkého opevnění Prahy.

Písecká brána se dlouhodobě potýká se zvýšenou zemní vlhkostí a zatékáním, které způsobuje chybějící a nefunkční hydroizolace. Dochází k zatékání do interiéru a postupné degradaci cihelného zdiva stropních kleneb. Přestože podle statiků nehrozí akutní nebezpečí zřícení kleneb, stav zdiva se může poměrně rychle zhoršovat a z dlouhodobého hlediska se jedná o neudržitelný stav. V havarijním stavu jsou i reliéfy čelní stěny v ulici K Brusce, kde by bez urychleného řešení došlo k rozdrolení ozdobných prvků.

Plánované prázdninové práce jsou zaměřené na odstranění příčin zatékání a zmírnění vlhkosti. Postupně dojde k odstranění veškeré zeminy, obnažení kleneb objektu a zřízení kvalitních hydroizolačních vrstev. Po opravě se zem opět navrší na izolované klenby a zformuje do historického tvaru. V interiéru dojde k výměně přípojek inženýrských sítí, opravě omítek a zřízení funkčního vytápění a provětrávání objektu, opraví se také zábradlí na příjezdové komunikaci. Práce budou s ohledem na historickou hodnotu objektu probíhat pod dozorem památkového ústavu a archeologického dohledu.

Letní opravy jsou prvním a nejnákladnějším krokem k celkové sanaci objektu. Potrvají tři měsíce a budou stát dvacet milionů korun. V následujících letech bude nutné s ohledem na postup vysychání zdiva stanovit další postup sanace.

Před deštěm muselo Píseckou bránu chránit provizorní řešení.