Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

náhled souboruV rámci rekonstrukce železniční tratě mezi Bubenčí a Holešovicemi zůstává po celé léto uzavřen průjezd pod mostem v Mlýnské ulici v Podbabě. Objížďka je vedena Podbabskou ulicí. Omezen je i provoz na železnici, který po dobu rekonstrukce funguje v jednokolejném režimu.

Součástí optimalizace trati je i výstavba nové železniční stanice v Podbabě. Ta byla zahájena na konci května a termín dokončení je na konci roku. „Úplné dokončení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2015, polovina zastávky, ve které již budou zastavovat osobní vlaky, bude zprovozněna letos na konci srpna,“ sdělil René Pekárek, místostarosta pro strategický rozvoj. K nové zastávce povede podchod s bezbariérovými přístupovými rampami, bez bariér budou i nástupiště.

Současná zastávka Bubeneč nebude po zprovoznění zastávky Podbaba fungovat pro osobní vlaky. Dále bude vedena jako výhybna, kde se křižují vlaky. „Svými technickými parametry neodpovídá dnešním trendům v oblasti osobní železniční dopravy. To je také důvod výstavby nové zastávky,“uvedl tiskový mluvčí SŽDC Jan Ptačinský.

Historická výpravní budova v Bubenči zůstává v majetku Českých drah. Budova nadále nebude využívaná pro drážní provoz, bude uzavřena, zakonzervována a případně nabídnuta k prodeji novému vlastníkovi, který najde nové využití,“ sdělil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení ČD.

Oprava mostu do Podbaby je součástí rekonstrukce železnice.