Parkovací zóny zkušebně již na podzim

náhled souboruPraha 6 je opět o něco blíž v zavedení parkovacích zón placeného stání. Hlavní město po desetiletém naléhání šestkové radnice slibuje zavedení pilotního provozu letos na podzim.

S návrhem hlavního města se v červnu seznámili zastupitelé Prahy 6. V Praze 6 se jako první počítá se zavedením rezidentní, návštěvnické a smíšené oblasti v centrální části Dejvic, Bubenče i části Hradčan. „Hlavní město nám představilo pilotní projekt, který počítal se zaváděním zón jen v malé oblasti. Praze 6 se ale podařilo dohodnout zvětšení tohoto projektu na oblast ulic Tychonovy, Badeniho, okolí Písecké brány a ulice Mariánské hrady,“ uvedl místostarosta Prahy 6 Jan Záruba, zodpovědný za oblast dopravy. „V tuto chvíli také platí, že zóny by měly být zavedeny u obou stanic metra A – Dejvická, Hradčanská a na území mezi ulicemi Svatovítská, Čs. armády a Pelléova,“ upřesnil.

Zóny placeného stání budou nabízet modrou rezidentní, oranžovou návštěvnickou a fialovou „smíšenou“ zónu. Ta na jednu stranu zvýhodní rezidenty, ale na druhou stranu umožní parkování i návštěvníkům městské části.

Se zavedením zón Praha 6 souhlasí, pokud zóny budou mít potřebný efekt. „Chceme, aby byli zvýhodněni všichni občané Prahy 6, aby se zlepšily podmínky pro parkování rezidentů a aby zóny nezhoršily prostředí pro obchod a služby,“ sdělil místostarosta Záruba. Všichni občané městské části Praha 6 proto musejí mít možnost pořídit si parkovací kartu, i když nebudou přímo v oblastech, kde v první fázi parkovací zóny budou platit.

Zřizovatelem nového systému zón je hlavní město Praha, které bude příjemcem i všech tržeb z provozu zón. Správu bude zajišťovat TSK.

Definitivní zavedení zón je plánováno na jaro 2015. Návrh hlavního města počítal nejprve se zavedením I. etapy v centrální části Dejvic, Bubenče a Hradčan a teprve ve II. etapě do roku 2018 s jejich rozšířením. „Podařilo se nám vyjednat, že vše bude zahrnuto už do první etapy a zóny se rozšíří současně u nově vznikajících stanic linka metra a v oblasti Břevnova tak, aby byly funkční současně se zprovozněním prodloužené trasy metra A,“ oznámil Záruba.

Cenu parkovací karty bude určovat Rada hl. m. Prahy. Možnost kartu využívat budou mít všichni občané s trvalým bydlištěm v Praze 6. Kartu pro vůz získá i šestkový rezident, který doloží, že vůz přidělený zaměstnavatelem využívá i k soukromým účelům.

Modrá zóna – rezidentní

Po–Pá 8–20 hod.

Vozidla s platným parkovacím oprávněním pro rezidenty.

Fialová zóna – smíšená

Po–Pá 8–20 hod.

Možnost zaplatit v parkovacích hodinách nebo vozidla s platným parkovacím oprávněním.

Oranžová – návštěvnická zóna

Po–Pá 8–20 hod.

Možnost zaplatit v parkovacích hodinách krátkodobé parkování max 2 hod nebo vozidla s platným parkovacím oprávněním.