V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Dopravní podnik zahájil opravu dožívající tramvajové trati na Bělohorské. Výluka potrvá do konce srpna. Dopravu zajistí náhradní autobusy.

Již v dubnu byla zahájena oprava smyčky Vypich, kde je v rámci příprav na prodloužení metra A budována plocha pro otáčení autobusů. Od 28. června rekonstrukce pokračuje od křižovatky s Ankarskou po tramvajovou smyčku Královka. „V rámci opravy budou vyměněny dožívající velkoplošné panely za novou konstrukci se štěrkovým ložem. Povrch tramvajové trati bude ve velké míře zatravněn a budou zřízeny bezbariérové přístupy na zastávky,“ popisuje detaily Miroslav Penc z dopravního podniku. Opravy v délce více než dva a půl kilometru si vyžádají investici dopravního podniku ve výši 163 milionů korun, které budou z většiny hrazeny z evropského operačního programu.

Součástí stavby, která bude kompletně dokončena 30. srpna, je úprava trolejového vedení a nezbytné úpravy přilehlých komunikací a chodníků.

Po dobu rekonstrukce jsou tramvajové linky ve směru z centra ukončeny v zastávce Malovanka. V úseku Malovanka – Bílá Hora je zavedena náhradní autobusová doprava s umístěním zastávek dle postupu stavebních prací poblíž zastávek tramvají.

Zastávka U Kaštanu zůstává

V rámci rekonstrukce mělo dle původního projektu dojít v přemístění zastávky U Kaštanu na úroveň polikliniky Pod Marjánkou, cca 170 m směrem k centru. Proti tomu se mezi místními lidmi zdvihla vlna protestů podpořená peticí, kterou podepsalo více než 1300 lidí.

Rada městské části se proto na základě přání obyvatel Břevnova rozhodla poskytnout dopravnímu podniku jeden a půl milionu korun na zachování a rekonstrukci zastávky ve stávajícím místě. Tuto rekonstrukci již nemohl dopravní podnik zadat jako součást stavby, neboť by se tím zkomplikovalo čerpání z evropských fondů pro celou stavbu, ale též by se porušil zákon o veřejných zakázkách.

Rada rozhodla sama

O doporučení radních Prahy 6 financovat opravu zastávky z rozpočtu městské části jednali v červnu zastupitelé. Návrh na přidělení příspěvku ale neschválili. Radní proto našli v rámci svých kompetencí možnost, jak dát peníze dopravnímu podniku k dispozici. „I přes nesouhlas zastupitelů jsme našli řešení a občanům tak vycházíme maximálně vstříc, zastávka U Kaštanu bude,“ řekl místostarosta Jan Záruba, „Vyslyšeli jsme požadavky našich občanů. Zastávka je na svém stávajícím místě od dvacátých let minulého století a tak si myslím, že by měla být zachována,“ dodala starostka Marie Kousalíková.

Místostarosta Záruba se také sešel se zástupci petentů, kteří na základě původního výsledku jednání zastupitelů zorganizovali veřejnou sbírku a rekonstrukci stávající zastávky chtěli zaplatit z vlastních peněz. „Děkujeme za vstřícnost radnice a jsme vděční za zachování zastávky U Kaštanu, přístup radnice vítáme,“ řekli zástupci petentů Jaroslav Müller a Martin Špolc.

Zachovat zastávku U Kaštanu a přidat novou zastávku u Polikliniky z pohledu dopravního podniku nebylo možné, protože jednou z podmínek opravy bylo zkrácení jízdní doby.

Další omezení dopravy

Během prázdnin je doprava v Praze 6 omezena na dalších místech. Do konce července trvá omezení výjezdu z Vítězného náměstí po Evropské kvůli opravě stropní desky metra. Do Podbabské je znemožněn vjezd v důsledku rekonstrukce mostu v rámci opravy železniční tratě a je nutné použít objezdovou trasu. V Šáreckém údolí zůstává uzavřena ulice Šárecká v úseku ulic Ke Kulišce a Kalinův mlýn z důvodu stavby kanalizace.

Malovanka – Bílá Hora: dočasné přerušení provozu tramvají

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je po celé prázdniny do soboty 30. srpna v obou směrech přerušen tramvajový provoz v úseku Malovanka – Bílá Hora.

Změny v MHD

Linka číslo 22: je ve směru z města ukončena v zastávce Malovanka

Linka číslo 25: je ve směru z města ukončena v zastávce Malovanka

Zavedena tramvajová linka číslo 23 do 18. 7.: úseku Březiněveská (Kobylisy) – Ke Stírce – Bulovka – Palmovka – Invalidovna – Florenc – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Národní třída – Újezd – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka (Královka). Linka je v provozu pouze po dobu rekonstrukce tramvajové trati v úseku Karlovo náměstí – Myslíkova.

V úseku Malovanka – Bílá Hora je zavedena náhradní autobusová linka X25.

Autobusy: Ve směru z centra se v ulici Bělohorské přemisťuje zastávka Vypich o 100 metrů proti směru jízdy, přibližně 40 metrů před křižovatku s ulicí Na Vypichu.

www.dpp.cz www.ropid.cz 296 191 817