Autobusové výlety pro seniory pořádané MČ Praha 6

Zájemci se mohou přihlásit k účasti na vybraném zájezdu na Odboru sociálních věcí MČ Praha 6 u sl. Michaly Tiché, 4. patro dv. č. 401 (Po, St, 8–18 hod.) nebo tel.: 220 189 666. Závazné přihlášky budou přijímány do obsazení kapacity autobusu. Účastníci výletů platí pouze účastnický poplatek, MČ Praha 6 poskytuje zdarma dopravu a průvodce.

16. a 24. 9. Do Saska k řece Labi

Odjezd v 7 hod. od budovy ÚMČ, návrat 19.30 hod. Účastnický poplatek: 7 Euro.

Procházka historickou částí města Pirny, prohlídka pevnosti Königstein, procházka lázněmi Bad Schandau.

2. 10. Domažlicko

Odjezd v 7 hod. od budovy ÚMČ, návrat 19 hod. Účastnický poplatek: 150 Kč.

Prohlídka zámku Horšovský Týn, procházka historickým náměstím a zámeckým parkem. Návštěva Domažlic, prohlídka Chodského muzea a galerie bratří Špilatových. Zastávka na Výhledech a v Krchlebech v pekárně pí. Konopíkové s možností občerstvení a nákupu krchlebských koláčů.

14. 10. Tři další zámky ve východních Čechách

Odjezd v 7 hod. od budovy ÚMČ, návrat 19.30 hod. Účastnický poplatek: 220 Kč.

Potštejn – prohlídka barokního zámku. Rychnov nad Kněžnou – procházka náměstím, prohlídka zámku hrabat Kolovratů. Opočno – prohlídka renesančního a rozlehlého anglického parku.

Vánoční adventní výlety

25. a 27. 11. Vídeň

Odjezd v 6 hod. od budovy ÚMČ, návrat 22 hod. Účastnický poplatek: 150 Kč.

Navštěva domu malíře Hundertwassera, přejezd na MariTeresaPlatz. 2 hod. vycházka s průvodcem historickou částí Vidně (zámek Hofburg, exkluzivní třida Příkopy, dóm sv. Štěpána, kapucínský klášter s hrobkou Habsburků, Albertinum). Odpoledne návštěva nákupní třídy MariaHilfeStrasse a vánočního trhu před radnicí.

4. a 9. 12. Norimberk

Odjezd v 7 hod. od budovy ÚMČ, návrat 21.30 hod. Účastnický poplatek: 150 Kč.

Procházka s průvodcem královskou cestou kolem typických měšťanských domů s arkýři, kostelu sv. Vavřince a Sebalda, norimberský hrad, nákupy atd. Zájemci mohou navštívit německé národní muzeum či významný dům rodáka malíře Albrechta Dürera.

11. 12. Drážďany

Odjezd v 7 hod. od budovy ÚMČ, návrat 21 hod. Účastnický poplatek: 150 Kč.

Procházka s průvodcem starým městem, individuální program, několik vánočních trhů, Zájemci mohou ve volném čase navštívit tzv. „Zelenou komoru“.