Bezbariérová Hanspaulka

Nadační fond Šestý smysl chce přispět základní škole Hanspaulka na vybudování plošiny, díky které by se hendikepované děti na vozíku mohly snadněji pohybovat po škole.

Škola naplánovala vybudování schodišťové plošiny a nyní na ni shání příspěvky. Plošina bude umístěna v zadním vstupu do školy z ulice Na Čihadle, kde mají třídy prvňáčkové. Odtud vede chodba do hlavní budovy ke specializovaným učebnám.

A právě spojovací chodba je uvedena sedmi schody, které jsou pro postižené na vozíku nepřekonatelnou překážkou. „Aktivitu nadace vítám. Škola neuspěla s žádostí o příspěvek na vybudování plošiny v programu Oranžové schody Nadace ČEZu,“ uvedla ředitelka školy Marie Pojerová.

Bezbariérový přístup by umožnil za rok školní docházku například malému Kryštofovi z Hanspaulky, který navštěvuje místní školku. Bohužel trpí spinální muskulární atrofií a je odkázán na invalidní vozík a ostatní kompenzační pomůcky. Nadační fond Šestý smysl mu z vybraných peněz pořídil speciální autosedačku.

K projektu ZŠ Hanspaulka zřídil Nadační fond Šestý smysl veřejnou sbírku s transparentním bankovním účtem 107-5920070207/0100 vedeným u Komerční Banky.