Bezpečně online potřetí

Již třetím rokem se Praha 6 účastní projektu „Praha 6 bezpečně online“.

Rizika internetu a nových technologií se stále vyvíjí a projekt na ně reaguje. Během podzimu seznámí žáky i rodiče, pedagogy a policisty s aktuálními hrozbami, jejich prevencí a řešením. Nově je do vzdělávacích aktivit zahrnuta vysoce aktuální problematika bezpečného užívání mobilních telefonů.

Vzdělávací a osvětový projekt vznikl ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI). Praha 6 dlouhodobě usiluje o bezpečí svých obyvatel nejen v reálném světě, ale také v online prostředí. „Moderní technologie zaváděné do škol přináší nejen nové možnosti, ale zároveň rizika. Zejména pedagogové musí pohotově reagovat, doplňovat své znalosti a předávat je žákům,“ domnívá se radní pro školství Ondřej Balatka.

Projekt zahrnuje dvoudenní odborný trénink pro profesionály pracující s dětmi na území městské části, preventivní semináře pro žáky 2. stupně základních, seminář pro rodiče žáků.

Termíny seminářů naleznete na webu Prahy 6 a www.saferinternet.cz.