Hlasovací lístky pro říjnové volby budou na konci září

10. a 11. října se na území městské části Praha 6 konají volby Zastupitelstva Hlavního města Prahy (ZHMP) a do Zastupitelstva městské části Praha 6 (ZMČ).

Na části území se bude současně konat první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, a to pouze ve volebním obvodu č. 27, který na území m. č. Praha 6 zahrnuje Střešovice, část Hradčan, Bubenče a Sedlec. Volební místnosti a čísla okrsků jsou stejné jako v květnových volbách do Evropského parlamentu.

Oproti parlamentním volbám se v případě komunálních voleb nevydávají voličské průkazy. Volit lze pouze v místě trvalého bydliště. Pro senátní volby se sice volební průkazy vydávají, ale jejich využitelnost je minimální. Lze s nimi volit pouze v rámci stejného volebního obvodu. O voličský průkaz lze již nyní požádat písemným podáním ve dvoraně úřadu, nebo v informačních kancelářích. Žádost je k dispozici na webu Prahy 6.

Volební lístky pro všechny volby se budou distribuovat do schránek současně, a to od konce září. Lístky do obou zastupitelstev a případně do senátu budou umístěny společně v jedné obálce formátu A4. Obálky budou veliké, proto je vhodné, aby lidé zkontrolovali přístup ke schránkám, aby bylo možné lístky doručit. V případě, že lidé lístky neobdrží do tří dnů před volbami, mohou využít náhradní sadu ve volební místnosti.

Lidé by si měli včas zkontrolovat platnost průkazů totožnosti, kterými se budou u voleb prokazovat.

Právo volit do zastupitelstva obce mají též občané států Evropské unie, kteří v den voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu. K tomu, aby mohl občan Evropské unie přijít k volbám, je nutné, aby požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, pokud tak již neučinil při minulých volbách. O zápis je možno žádat kdykoli až do dvou dnů přede dnem voleb v 16 hodin, a to přímo na odboru vnitřních věcí úřadu.

O hlasy voličů se v komunálních volbách do zastupitelstva Prahy 6 uchází 16 politických stran a hnutí. Do zastupitelstva hlavního města celkem 31 stran a hnutí. Voliči kromě celých seskupení budou mít možnost vybírat křížkem jednotlivé kandidáty.

Podrobné informace na www.praha6.cz nebo na tel. 220 189 750, 755.

Informace MV ČR – Všeobecné volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu zde: www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx.

For information in English please contact us at: podatelna@praha6.cz or call 800 800 001.