IV. ročník festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče

Podzimní hrátky v Písecké bráně: Brána do pravěku sobota 20. září od 11 do 19 hodin

Umíte vyrobit oštěp? Víte, jak rozdělat oheň? Zajímá vás, jak žili dinosauři?

Letošní podzimní hrátky v Písecké bráně se ponesou ve znamení „cesty do pravěku“. Dětem i jejich rodičům a prarodičům nabídnou zábavné aktivity, díky nimž se ponoří do pradávné historie a zamíří až ke vzniku Země. Vstup na akci je zdarma.

Děti bude možné svěřit do rukou zkušených umělců: s akademickým sochařem Jiřím Středou se pokusí o vymodelování Věstonické Venuše, s akademickou malířkou Evou Sýkorovou-Pekárkovou budou malovat svou představu Velkého třesku a vyrobí si vlastního trilobita. V Pravěké škole se děti seznámí s počátky písma a procvičí paměť logickými hrami. Připravena je i soutěž Putování pravěkem a členové archeologického oddílu Mamuti zájemce naučí rozdělávat oheň, vyrábět pazourky, oštěpy, kyje nebo sekyrky. Kdo neholduje pazourkům, může rozeznávat rostliny, sbírat je a připravit z nich i něco k snědku. Celým dnem bude provázet herec a moderátor Petr Vacek.

Akci pořádá Městská část Praha 6 ve spolupráci s Porte o.s. za podpory Hlavního města Prahy.