Na chybějící přechod se stále čeká

náhled souboruSlibovaný přechod na Evropské třídě stále chybí. Radnice opakovaně žádá po městě řešení.

Při výstavbě prodloužení trasy metra A došlo ke změně v řešení křižovatky Evropská – Horoměřická – Liberijská, která přinesla pro občany přerušení přímého pěšího propojení oblastí Hanspaulky a Bořislavky. Práce na povrchovém řešení křižovatky byly dokončeny v dřívějším termínu, naopak realizace podchodu pod Evropskou, který bude řešit bezpečný průchod místem, se v daném místě zpožďují.

Místní občané se tak obracejí na radnici Prahy 6 a žádají o alespoň provizorní vybudování přechodu pro chodce. Tyto požadavky místních podporují i zástupci radnice, kteří se dožadují urychlené realizace provizorního opatření. Praha 6 se opakovaně a zatím bohužel bezúspěšně obrací na zodpovědné subjekty se žádostí o zjednání nápravy

Investor výstavby metra, pražský dopravní podnik, poukazuje na nutnost projednání dodatku ke smlouvě s dodavatelem stavby, neboť zajištění provizorní signalizace je finančně náročné. Realizace opatření se tak neúměrně prodlužuje, proto se místostarosta Prahy 6 René Pekárek opakovaně obrátil na náměstka primátora Jiřího Nouzu se žádostí o osobní iniciativu zástupců města v této věci. „Již půl roku na tuto situaci, vzniklou nesouladem při výstavbě metra, upozorňujeme zodpovědné subjekty a požadujeme nápravu, jejich přístup je však liknavý. Pevně věřím, že na základě posledního příslibu náměstka Nouzy dojde konečně v nejbližší době k nápravě,“ uvedl místostarosta.