Pelléova vila i nadále slouží kultuře

náhled souboruRada městské části rozhodla o novém provozovateli Pelléovy vily. Na základě výběrového řízení se jím stalo sdružení Porte, který zde od října připravilo pro veřejnost širokou programovou nabídku.

„Villa Pellé bude nadále sloužit jako multifunkční objekt, který se ve své programové nabídce zaměří především na kulturní akce – výstavy, aukce moderního a současného umění, koncerty, divadelní představení; jazykové a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství,“ uvedla Klára Voskovcová ze sdružení Porte.

Každé podlaží domu bude sloužit jinému účelu. Výstavní prostor v prvním podlaží je určen pořádání krátkodobých výstav a v obřadní síni, jež je propojena se zahradou, se kromě svateb budou konat komorní koncerty, divadelní představení, slavnostní setkání a společenské akce. V druhém podlaží je situována galerie a lektorská místnost. V suterénu vily bude zprovozněna kavárna.

Již 9. října se ve „Ville Pellé“ uskuteční vernisáž výstavy Petra Nikla Švábení aneb Broučí práce, kterou doprovodí zajímavé koncerty, představení a workshopy. 12. října zde bude zahájen festival Kytara napříč žánry. V přízemních prostorách vily se otevře seniorská Fresh Akademie, která naváže na dosavadní úspěšný projekt Fresh senior. Od září je také možné se přihlásit do jazykových kurzů, či navštěvovat výtvarnou přípravku.

 

Informace o aktuálním programu získáte na info@villapelle.cz nebo telefonicky 725 537 142.

Informace o Fresh senior Akademii a službách pro seniory emailem: info@porteos.cz

Kontakt: tel.: 224 325 224, Pelléova 10, 160 00 Praha 6