Téma politických klubů

volby

Šestka je nejlepší místo pro život,

i díky rozumnému přístupu radnice v minulých letech. A chceme ji dál rozvíjet. Prostor pro zlepšení se otevírá především v dopravě. Po plánovaném dokončení Blanky a dalších páteřních staveb bude konečně možné lépe zorganizovat a zklidnit povrchovou dopravu v našich ulicích. Počítáme mimo jiné se zavedením zelené vlny na Evropské a vypnutím semaforů ve večerních hodinách. V návaznosti na zprovoznění další části městského okruhu chceme prosadit autobusovou linku, která propojí pražský Smíchov, Břevnov a Dejvice a povede dál přes Tróju na Prosek. Plánujeme také propojit Břevnov se Střešovicemi v přirozené ose a usnadnit tak lidem cestu na oblíbenou Petynku. Pokud magistrát rezignuje na zahloubení břevnovské radiály, sami se zasadíme o její odhlučnění, zprůchodnění a výsadbu izolační zeleně v okolí. Do obydlených zón chceme naopak přinést větší klid. Doprava nesmí lidi rozdělovat, ale spojovat. A musí být přívětivá ke všem obyvatelům, ať už jedou na kole nebo v autě.

Ondřej Balatka, radní pro školství a kandidát na starostu

 

 

Začíná škola a v říjnu budou volby. Na místě je rozvaha, co bude přesahovat do budoucnosti. Péče o základní a mateřské školy patří do kompetence zastupitelstva MČ. Nyní se finišuje rozšíření mateřských škol tak, aby byly pokryty požadavky rodičů. Měli bychom se ale připravovat na další zvětšení nabídky i s ohledem na zavádění povinné návštěvy školky v předškolním roce věku dítěte. Končí řada omezení dopravy. Je dokončena I. etapa nové železniční stanice Podbaba. Bylo by dobré, kdyby MČ Suchdol, co nejintenzivněji podporovala prodloužení tramvaje do Suchdola. Kleslo by tím zatížení Jugoslávských partyzánů, tramvaj je šetrnější k životnímu prostředí. Stejně podporujeme železnici na letiště, o které se léta pouze mluví. A konečně parky! Po zkušenostech s odmítanými projekty mohu doporučit poskytnutí komplexní informace o stavu veškeré zeleně, která je ve správě městské části a o záměrech odborníků. Pak může proběhnout diskuse na setkáních s občany. Komunální politika musí být kontinuální v průběhu několika volebních období a v konsensu koalice, opozice a hlavně občanů.


Ing. R. Pekárek, CSc., místostarosta Prahy 6

 

Politika potřebuje změnu.

Ovlivňovat současnost i budoucnost je v našich silách a politika k tomu může být významným prostředkem. Změna stylu a obsahu komunální politiky je žádoucí a s vaší podporou dosažitelná. V Praze 6 se o 45 mandátů v zastupitelstvu a vaši přízeň bude ucházet celkem 16 subjektů, z toho 10 politických stran a 6 hnutí. Mezi kandidáty KSČM nenajdete recyklované politiky, toužící po kariéře. Jsme odhodláni znovu důrazně prosazovat náš program. Chceme zajistit, aby právo občana vstupovat do komunální politiky neskončilo volbami. Pokud nám dáte důvěru, budeme trpělivě naslouchat představám a potřebám spolků i jednotlivců a v souladu s volebním programem požadovat jejich naplnění. Existuje celá řada vážných důvodů, proč se mnozí občané voleb neúčastní, ale to není východisko. Jste-li nespokojeni a chcete změnu, přečtěte si bez předsudků náš program. A především využijte svého práva a přijďte v říjnu k volbám.

JUDr. Ivan Hrůza

 

 

Co až otevřou Blanku?

Všichni se nemohou dočkat, až se po nesčetných odkladech, průtazích a zdraženích konečně otevře tunel Blanka. Popravdě – bylo by už načase. Je však otázkou, co naši městskou část čeká, až ona podzemní roura začne na její území chrlit nekonečné množství aut. Nestane se ze Svatovítské a z Kulaťáku parkoviště? Nezahalí se Evropská do smogové mlhy živené kolonami popojíždějícími k vnějšímu pražskému okruhu? Pojme jednoproudá Bělohorská nápor z dvouproudé Patočkovy? Jak jsem již napsal – otevření Blanky je žádoucí. Když pro nic jiného, tak alespoň z principu. Mnohem víc žádoucí ale je vyřešit návazné komunikace, které dopravu z vnitřního okruhu rychle odvedou z Prahy 6 za její hranice.

To je pro nové vedení radnice skutečná výzva, které bude muset věnovat hodně sil, času a politického umu.

 

Ondřej Kolář, předseda TOP 09 Praha 6

 

Děkujeme!

Vážení občané, z vůle řady z vás jsme dostali příležitost hájit vaše zájmy pod značkou TOP09. Museli jsme rozbít pověst o blahodárné koalici ODS-ČSSD a upozorňovat na plýtvání a rozkrádání obecního majetku. Námi iniciovaná jednání zastupitelstva, kde se otevřely mj. kauzy stamiliónů ztracených u Key Investments i problematická dostavba Vítězného náměstí pomohly rozbít kult „srdcaře“ Tomáše Chalupy a ukázat na podstatu práce vedení radnice. Odhalení těchto zlotřilostí považujeme za nutný základ radikálních změn. Ještě letos na jaře jsme se pokusili spolu s ostatní opozicí poukázat na špatné hospodaření svoláním dalšího mimořádného zastupitelstva. Nové vedení TOP09 v Praze 6 ale vidí věci jinak, někteří naši členové svůj souhlas stáhli – jednání se tedy nekonalo. I proto jsme se rozhodli jít vlastní cestou – prozatím založením „Konzervativního klubu“. Děkujeme za podporu, svůj způsob myšlení i jednání nehodláme měnit ani do budoucna.

Helena Frankenbergerová, Alexander Holub, Ivan Mašek, Michal Tryml

 

 

Vážení spoluobčané,

jsme skupinou lidí, které spojuje Praha 6 – místo, kde žijeme, na které jsme hrdí, které milujeme, které je naším domovem a srdeční záležitostí. Na osudu Prahy 6 nám záleží, chceme přispět k jejímu rozvoji, a proto jsme se rozhodli ucházet se o Vaši důvěru. Jsou mezi námi političtí nováčci, zdravě naštvaní aktuální politickou realitou, ale také lidé, kteří mají zkušenosti s řízením naší městské části. Jsme nezávislí na placených politických funkcích. Každý z nás má své povolání, které nás živí. Jako nový subjekt Vám chceme dokázat, že komunální politika a výkon veřejné správy se dají dělat slušně, transparentně a efektivně. Dialog, diskuzi a slušnost stavíme proti demagogii a aroganci. Máme raději činy než slova a nebudeme slibovat to, co nemůžeme splnit. Cítíme, že zavedené politické strany už vyčerpaly své možnosti, ztrácí kontakt s realitou všedního dne a nezáleží jim na občanech. Je čas to změnit! Pokud nechcete být lhostejní k dění v naší Praze 6, dejte nám svůj hlas v říjnových volbách. Kandidujeme pod číslem 2.

Ing. Hana Podubecká

 

 

Nejlepší čas na špatná rozhodnutí

Radnice vydává desítky milionů na svoji prezentaci, ale o těch nejdůležitějších věcech tradičně mlčí. Mlčí třeba o tom, že se na Šestce rozpadlo vedení radnice, kdy jeden místostarosta (Ayeboua) opustil funkci a další místostarosta (Záruba) a dva členové rady (Drážný, Vymětalová) opustili ODS, za kterou byli do svých funkcí zvoleni. Důvody takových rošád dotyční nezveřejnili.

Paralelně s tímto rozkladem rozhodují radní za zády zastupitelů o majetku v řádu stovek milionů. Těsně před volbami hodili za hlavu dlouholeté plány a sliby na využití areálu Na Dračkách a vyhlásili veřejnou zakázku na zástavbu lokality na náklady soukromého developera. V podkladových materiálech chybí informace o ekonomické výhodnosti či společenské prospěšnosti projektu. Naopak k dispozici je analýza, že všechny kroky jsou legální. Stejně jako v případě nevýhodné spolupráce s PPF na Vítězném náměstí je předkladatelem materiálů místostarosta Štěpán Stupčuk z ČSSD.

Petra Kolínská, zastupitelka a kandidátka na starost