Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku

Pozemek podél Evropské ulice, který již mnoho let čeká na svoji zástavbu, se stal poslední rok velkým problémem pro řadu občanů Prahy 6. 

Stávající majitel KKCG Real Estate, předvedl veřejnosti svoji představu o budoucí zástavbě. Novým záměrem Centra Bořislavka s krystalickými objekty, chce majitel nahradit stávající projekt, na který byla v roce 2007 vydána úprava územního plánu, která zásadně změnila využitelnost pozemku a umožnila jeho vysokou zastavěnost. Tento druh urbanismu, který upřednostňuje formou úprav územního plánu zájmy majitelů pozemků pro podnikatelské záměry, bývá velkým problémem pro obyvatele, kteří v území žijí.

V čem je u předloženého projektu Bořislavka problém: Provedená úprava územního plánu z roku 2007, byla schválena na základě projektu Architektů A.D.N.S., a určila kromě 36 731 m2 administrativních a obchodních ploch i výšku zástavby. Do Evropské i Kladenské ulice měly stavby 6 nadzemních podlaží. Podle nastavených pravidel se následné územní rozhodnutí vydává v naprostém souladu s projektem zpracovaným pro předmětnou úpravu územního plánu. Při změně projektu by se úprava stala neplatnou. Časem odbor územního plánu hl. m. Prahy vymyslel „podvod – výjimku“ a začal zcela hrubě používat slovo „modifikace“, pod které skrýval požadované změny projektů. Začalo docházet ke zneužívání schválených úprav územního plánu pro prosazení nátlakových projektů, které zásadně měnily původní představy o budoucí zástavbě, a tak při dodržení počtu podlažních ploch mohla stavba libovolně měnit svoji hmotu. Rovněž dnes předložený projekt pro Office & shopping centrum Bořislavka zcela změnil svoji podobu a kromě 41 147 m2 administrativních a obchodních ploch i výšku zástavby. Předešlé vedení na radnici Prahy 6 dalo ke všem změnám souhlas a v roce 2014 ho ještě podpořilo uzavřením smlouvy o spolupráci s investorem v souvislosti s výstavbou a úprav jejího okolí.

Dnes se mám vyjádřit k nastalé situaci. O tom, že pozemek má být zastavěn, není sporu, ale dostáváme se do vážné konfrontace jak? Dle schváleného projektu k úpravě, nebo dle projektu schváleného na základě nedostatečně projednané modifikace. Dalším problémem je soulad současného záměru s územním plánem a jeho využití pouze pro administrativní a obchodní plochy, kde jsou plochy pro bydlení? Žadatel nepředložil dálkové pohledy v 3D Modelu, které prokáží vhodnost umístění předloženého záměru v ulici Evropské, či v panoramatu protilehlých svahů. Jak je možné, že na tak kapacitní projekt nebyla požadována velká EIA?

V předložené podobě považuji záměr za sebestředný solitér, který postrádá urbanistickou i kapacitní vyváženost k navazujícímu území a jednoznačně upřednostňuje vlastní prospěch. Jeho dosavadní způsob projednávání považuji s ohledem na danou lokalitu za nedostatečný. Je to jen další z příkladů jak preferovat zájmy investora před zájmy obyvatel Prahy 6.

A závěrem – u tak významného investora a projektu bych považovala za vhodné přizvat městskou část již k vyhodnocení mezinárodního architektonického workshopu, na kterém byly předvedeny návrhy pro danou lokalitu výrazně vhodnější.

Ing. arch. Eva Smutná

Zástupkyně starosty odpovědná za územní rozvoj Prahy 6