Nové třídy ve školkách a zápisy v únoru

V lednu nastoupily do nově zřízených tříd mateřských škol další děti. 56 dětí do nové přístavby při MŠ Čínská a 15 dětí do školky Sbíhavá.

Zde vzniklo podle požadavků hygienických norem zázemí pro tzv. lesní třídu. Děti by však většinu času měly trávit v přírodě. V šestkových školkách jde o úplně první projekt inspirovaný lesními třídami. „Protože jde o čerstvě tříleté děti a je zima, zpočátku tomu uzpůsobíme provoz, postupně se pobyt venku bude prodlužovat,“ říká ředitelka školky Helena Petříčková.

Kritéria přijímání dětí do školek budou zveřejněna během ledna a v únorové Šestce. Přihlášky a evidenční listy se budou do školek odevzdávat 24. a 25. února. Podrobnější info o každé MŠ i přihlášky a evidenční listy budou ke stažení na jejich webových stránkách. Přihlášky též na webu Praha 6, jakdoskolky.cz. Od září bude ve školkách k dispozici cca 950 míst. 

 

Co s sebou k zápisu

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště.

 

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd základních škol v Praze 6

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze, je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude veřejné losování.

 

 

Zápisy do základních škol MČ Praha 6

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 76 žáků (24 bilingvní třída)

Antonína Čermáka 6/1022

160 00 Praha 6 – Bubeneč

www.zscermaka.cz

 

ZŠ a MŠ Bílá

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17 hod.

3 třídy, 80 žáků

Bílá 1/1784, 160 00

Praha 6 – Dejvice

www.zsbila.cz

 

ZŠ a MŠ Červený vrch

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Alžírská 26/680

160 00 Praha 6 – Vokovice

www.zscvrch.cz

 

ZŠ Dědina

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků (1 waldorfská tř.)

Žukovského 6/580

161 00 Praha 6 – Liboc

www.zsdedina.czZŠ Emy Destinnové

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

4 třídy, 104 žáků

náměstí Svobody 3/930

160 00 Praha 6 – Bubeneč

www.zsemydestinnove.cz

 

ZŠ a MŠ Hanspaulka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Sušická 29/1000

160 00 Praha 6 – Dejvice

www.zshanspaulka.cz

 

ZŠ a MŠ J. A. Komenského

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

2 třídy, 56 žáků

U Dělnického cvičiště 1/1100

169 00 Praha 6 – Břevnov

www.jakomenskeho.cz

 

ZŠ Marjánka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17.30 hod.

3 třídy, 75 žáků

Bělohorská 52/417

169 00 Praha 6 – Břevnov

www.zsmarjankapraha6.czZŠ Na Dlouhém lánu

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17 hod.

3 třídy, 70 žáků (2 montessori)

Na Dlouhém lánu 43/555

160 00 Praha 6 – Vokovice

www.zsdlouhylan.cz

 

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2

3.–4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 78 žáků

náměstí Svobody 2/930

160 00 Praha 6 – Bubeneč

www.zs-ns2.cz

 

ZŠ Norbertov

3.–4. 2. 2015 od 13 do 17 hod.

2 třídy, 56 žáků

Norbertov 1/126

162 00 Praha 6 – Střešovice

www.norbertov.cz

 

ZŠ a MŠ Petřiny - jih

3.–4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 84 žáků (24 bilingvní třída)

Šantrochova 2/1800

162 00 Praha 6 – Břevnov

www.petrinyjih.czZŠ Petřiny - sever

3.–4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Na Okraji 43/305

162 00 Praha 6 – Veleslavín

www.zspetriny.cz

 

ZŠ Pod Marjánkou

3. –4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Pod Marjánkou 2/1900

169 00 Praha 6 – Břevnov

www.zspodmarjankou.cz

 

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17 hod.

3 třídy, 56 žáků

náměstí Českého povstání 6/511

161 00 Praha 6 – Ruzyně

www.zstgmruzyne.cz 

 

Komplexní informace najdete na www.jakdoskoly.cz