Praha 6 hospodaří dle provizoria, rozpočet bude na konci února

Zastupitelé městské části Praha 6 schválili pravidla rozpočtového provizoria městské části Praha 6. V jeho rámci mohou být měsíčně čerpány výdaje v objemu jedné dvanáctiny navrženého rozpočtu na rok 2015, nesmí být zahájena nová investiční akce a městská část také nesmí uzavírat nové smlouvy.

„Hospodaření v rámci rozpočtového provizoria není žádnou tragédií. Běžné činnosti úřadu budou normálně fungovat, rozpracované investiční akce budou pokračovat. Jediné významnější omezení, na krátkou dobu, je v oblasti uzavírání nových smluvních závazků. Městská část Praha 6 je na hospodaření v provizoriu připravena a čas do února využije k detailnímu rozboru všech běžných a kapitálových výdajů,“ vysvětlil Jaromír Vaculík (TOP 09), radní odpovědný za ekonomiku, finanční a investiční politiku.

Rozpočet je připraven jako vyrovnaný, mezi rozpočtovými příjmy a běžnými výdaji ve výši 678 milionů 442 tisíc korun. Běžné výdaje zahrnují například náklady na provoz úřadu, úklid ulic, péči o zeleň, výdaje příspěvkovým organizacím.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny akce, kde byla realizace již zahájena. Jsou to například dokončení rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Dědina, zateplení MŠ Šmolíkova a Na Dlouhém lánu, dokončení rekonstrukcí obecních domů v okolí Patočkovy ulice a půdních vestaveb.

Podle provizoria hospodaří Praha 6 proto, že magistrát hlavního města Prahy včas neschválil rozpočet na rok 2015. „Dle zákonných ustanovení nemůže městská část schválit vlastní rozpočet, pokud není schválen rozpočet magistrátu hl. města Prahy,“ vysvětlil Vaculík. Proces přípravy návrhu rozpočtu na rok 2015 již začal. „Jednotlivé kapitoly budou v průběhu měsíce ledna projednány ve finančním výboru a příslušných komisích. Schvalování rozpočtu předpokládáme ve druhé polovině měsíce února,“ doplnil radní.