Tramvaj na Dědinu nesmí přivést tranzitní dopravu, Praha 6 křižovatku nechce

náhled souboruVyjádřete se i Vy v rámci veřejného projednávání Projekt prodloužení tramvaje na Dědinu prochází posuzováním jeho vlivu na životní prostředí. V rámci veřejného projednávání posudku se lidé mohou vyjádřit k projektu přímo. Schůzku organizuje magistrát. Koná se 15. ledna v místní základní škole.

„Pokud budou požadavky občanů odůvodněné, zapracujeme je do podmínek,“ říká Jana Cibulková, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí z pražského magistrátu. Posudek, jehož stanoviska budou podkladem pro stavební úřad a další fáze projektu, se vyjadřuje k úbytku parkovacích míst i rizikům tranzitní dopravy v případě zřízení nové křižovatky. 

Radnice křižovatku nechce

Rada městské části Prahy 6 prodloužení tramvajové trasy podporuje s tím, že nesmí dojít ke zvýšení dopravní zátěže v lokalitě. Proto nesouhlasí se vznikem nové křižovatky, o které se v souvislosti s vedením tramvaje uvažuje. „Podporujeme tramvaj, ale nechceme křižovatku, která by přivedla tranzitní dopravu do míst, kde dnes není," řekla Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty odpovědná za oblast dopravy.

Praha 6 také požaduje, aby především pražský magistrát inicioval řešení, jak se vyrovnat s úbytkem zhruba 120 parkovacích míst. „Usilujeme o doplnění legálních parkovacích míst, která výstavbou tramvaje zaniknou,“ dodává Kolínská. 

Vlastinou v obou směrech

Výstavbu kapacitních garáží jako podmínku stavby prosazuje Praha 6 dlouhodobě, v otázce křižovatky jde o zásadní změnu postoje oproti vyjádřením přešlého vedení radnice. To prosazovalo variantu, která měla vést individuální dopravu ve Vlastině ulici pouze ve směru z centra. Dopravu do centra pak měla řešit nově vzniklá zjednodušená křižovatka U Silnice x Evropská. Mezi lidmi to vyvolávalo obavy, že by se řidiči záměrně vyhýbali Evropské a jezdili místní zástavbou. Současná rada se domnívá, že obousměrný provoz v ulici Vlastina má být zachován. Tato varianta však ohrožuje stromořadí v ulici Vlastina. „Stromy lze přesadit nebo vysázet novou alej. Finančně je to pořád levnější, než budovat novou křižovatku,“ domnívá se Kolínská. Opoziční zastupitel Jiří Lála (ODS) a bývalý předseda dopravní komise Prahy 6 souhlasí s tím, že tramvajová doprava je oproti ostatním způsobům dopravy výrazně výhodnější, z pohledu kapacitního, i z pohledu zátěže životního prostředí. Nesouhlasí ale s tím, že nová rada netrvá na zachování vzrostlé zeleně v ulici Vlastina a rozhodla o zrušení plánované křižovatky, aniž by o tom s občany diskutovala nebo zjistila jejich potřeby. „Třeba právě plánovaná křižovatka v ulici Navigátorů x Evropská, která navíc mohla být financována z magistrátních peněz, by byla zejména pro občany, kteří zajíždějí do garáží v této ulici, přínosem,“ domnívá se Lála. Podle radního pro životní prostředí Antonína Nechvátala rada ke změně postoje dospěla právě s ohledem na vyjádření obyvatel v dotčené lokalitě. „Pro východní úsek Vlastiny ulice požadujeme dopracovat variantní řešení automobilové dopravy po prodloužení tramvajové trati,“ řekl Antonín Nechvátal (SZ).

Veškerá dokumentace zveřejněná v rámci posuzování stavby na životní prostředí tzv. EIA magistrátem hl. m. Prahy je k dispozici v odkazu: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA876, stanovisko Prahy 6 na www.praha6.cz.

 

Investorem prodloužení tramvaje na Dědinu je Dopravní podnik hl. m. Prahy. Má vést od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka ulicí ulicemi Evropská, Vlastina a Drnovská až ke křižovatce s ul. Dědinská, kde je ukončena obratištěm. V úseku dlouhém 2,3 kilometru je navrženo 5 zastávek. Hlavním přínosem bude přímé spojení s centrem města a snížení zátěže v ulici Evropská. Redukce autobusové dopravy nejen v oblasti Dědiny, ale i v Evropské třídě, sníží její dopady na životní prostředí.

 

Veřejné projednání posudku a dokumentace vlivu na životní prostředí projektu „Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská“ 15. ledna v 15.30 hod. sál ZŠ Dědina

Předmětem jednání bude hodnocení vlivů jmenovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Jednání se zúčastní zástupci oznamovatele (Dopravní podnik hl. m. Prahy, zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s.), zpracovatel dokumentace (ATEM – Ateliér ekologických modelů), zpracovatel posudku Ing. Václav Obluk a představitelé a zástupci úřadu MČ Praha 6.