Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

náhled souboru„Co chceš, aby jiní činili tobě, to čiň ty jim." Tímto poselstvím oslovil kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský a primas český představitele šestkové radnice při své první návštěvě radnice Prahy 6. Přijal pozvání starosty Ondřeje Koláře, aby požehnal občanům, představitelům městské části i úřadu. Pronesl lidská slova o optimismu, zdravém rozumu a smyslu veřejné práce.

„Kéž všemohoucí Bůh dá, abyste si byli vědomi, že přicházíte do této budovy s vědomím, že jste zde pro druhého. Protože tak je člověk uzpůsoben. Ať Bůh dá, aby jednání mezi vámi a ostatními stranami, které sem přicházejí, skončilo tak, že když nemůžete říct ano a nemůžete vyhovět, aby člověk odcházel s vědomím, že jste mu mohli naslouchat, že jste se mu snažili porozumět a pomoci, a že má naději, že je možné některé věci změnit, i když to třeba hned nejde kvůli některým předpisům nebo zákazům. Ale může to jít o něco později. Kéž byste měli to dobré vědomí, že sloužíte dobré věci a všechno to, co proti obecnému dobru a blahu jest, je nezákonné a neplatné,h požehnal úřadu kardinál Dominik Duka.

„Velmi si vážím návštěvy pana kardinála. Jeho slova jsou pro nás zavazující a je na nás, abychom je naplnili. Souhlasím s ním, že na radnici jsme hlavně kvůli lidem a jasně nám naznačil, kudy se máme ubírat v naší práci,g řekl k projevu kardinála starosta Ondřej Kolář.

Vzácnou návštěvu kardinála Dominika Duky na radnici Prahy 6 využil k pozvání všech bývalých představitelů Prahy 6. Společně se tak u přípitku se starostou Kolářem sešli Petr Boček, Pavel Bém, Tomáš Chalupa i Marie Kousalíková. „Těší mě také, že se společně s mými předchůdci v čele radnice Prahy 6 dokážeme sejít a přestože jsou to političtí soupeři, můžeme společně diskutovat. Nebráním se komunikaci s nimi, spíše naopak. Pokud budou přesvědčeni, že něco děláme špatně, budu rád, když mi dají vědět,” řekl Kolář.

Pavel Bém, starosta Prahy 6 z let 1998–2002, svému nástupci přeje, by vládnul s pokorou a dokázal naslouchat lidem. A aby dokázal přijít s nápadem. Zatím nejdéle vládnoucí starosta v Praze 6 Tomáš Chalupa popřál novému starostovi odvahu a silnou vizi, které věří, která není ovlivněna kompromisy, jako spíš vlastním přesvědčením. A odvahu tuto vizi prosazovat .

Dominik Duka nenavštívil Prahu 6 poprvé. V roce 2010 vedla jeho první pracovní cesta po uvedení do úřadu do břevnovského kláštera, kde se v kostele sv. Markéty poklonil ostatkům sv. Vojtěcha uloženým v oltáři a setkal s převorem kláštera i zástupci Prahy 6.

 

U příležitosti návštěvy kardinála Dominika Duky se na radnici sešli starostové Prahy 6 z minulých let. Zleva Pavel Bém (starosta Prahy 6 v letech 1998 až 2002), Marie Kousalíková (starostka Prahy 6 z let 2011 až 2014), Tomáš Chalupa (starosta Prahy 6 z let 2002 až 2011) a Petr Boček (vpravo), starosta Prahy 6 z let 1994 až 1998. Uprostřed Dominik Duka a současný starosta Ondřej Kolář. Chybí první starosta Jiří Hermann (1990–1994), který před dvěma lety zemřel.