Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

náhled souboruZhruba devět set dětí mohou od září přijmout mateřské školy v Praze 6 na místa, která se uvolní odchodem předškoláků do škol. Přihlášky lze podávat do libovolně vybraných školek. O přijetí či nepřijetí rozhoduje bodové hodnocení podle jednotných kritérií, která stanovily ředitelky školek. Přihlášky se přijímají na konci února.

„Počet podávaných žádostí o přijetí není limitován. Podání několika přihlášek rozhodně zvyšuje pravděpodobnost přijetí do některé ze školek,g říká vedoucí odboru školství Prahy 6 Lenka Stehnová.

Nemusí to však být vždy ta, kterou rodiče preferují. Počet volných míst ve školkách rodiče zjistí na webových stránkách jednotlivých školek. Čísla se však ještě mohou měnit v souvislosti s odklady školní docházky. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí dítěte je adresa bydliště. Největší šanci na přijetí proto mají děti, které mají dlouhodobě trvalý pobyt v Praze 6. „Kritéria jsou nastavena tak, že upřednostňují děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 6 před dětmi přihlášenými po 1. lednu 2014,“ upozorňuje Stehnová.

Trvalý pobyt prokazuje rodič dítěte předložením platného průkazu totožnosti společně s rodným litem dítěte při podávání žádosti. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s místem trvalého pobytu rodičů, předloží rodič potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Dalším faktorem pro rozhodnutí o přijetí je věk dítěte. Ze zákona mají přednost předškolní děti, které je školka povinna přijmout. Tříleté děti splňující kritéria trvalého pobytu by měly být přijímány v pořadí podle věku. Bude-li o některou mateřskou školu enormně velký zájem, lze očekávat, že by mezi nepřijatými dětmi byly zejména ty nejmladší.

Kritéria pro přijetí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Podrobné informace o mateřských školách jsou na webu www.jakdoskolky.cz

Praha 6 pracuje na rozšíření kapacit školek. V lednu nastoupily děti do nově postavené budovy při MŠ Čínská.