Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

náhled souboruObyvatelé Vokovic se seznámili se záměry na revitalizaci parteru mezi věžovými domy při Vokovické ulici. Praha 6 zde zvažuje přestavbu mateřské školy na větší, úpravy zeleně ve vnitrobloku a nabídla i možnost výstavby garáží pro rezidenty. Názory veřejnosti na využití území se různí.

Vedení radnice přizvalo občany, aby se vyjádřili k navrhovaným změnám, které by měly prostor mezi domy řešit komplexně a s ohledem na potřeby zejména místních. Záměrem je postavit novou budovu školky s kapacitou o jednu třídu větší, tak aby vyhověla poptávce rodičů a zároveň odpovídala kapacitě pozemku. Současná budova školky byla postavena v roce 1936 jako ubytovna, a jako školka funguje od roku 1972. Dosluhující budovu má nahradit nová čtyřtřídní školka, kterou radnice představila ve dvou variantách (obr. 1 a 2). „Moderní kapacitní školku v této lokalitě potřebujeme, protože zájem rodičů o umístění dětí právě sem je velký,“ uvedl radní pro školství Jan Lacina (STAN).

Po dobu výstavby by provoz v omezené podobě mohla nahradit dvoutřídní školka, která by vznikla místo ruiny bývalých jeslí v témže vnitrobloku. Tuto „provizorní školku“ navrhuje radnice po přestěhování dětí do nové školky nabídnout lidem k užívání jako komunitní centrum pro setkávání rodičů s dětmi i seniorů. „Tento podle nás logický krok umožní nepřerušení provozu školky a v budoucnu nabídne možnost komunitního života, který bychom obecně rádi podporovali. Jsme přesvědčeni, že toto místo je velmi příhodné,“ řekl Martin Polách (ANO Praha 6), místostarosta odpovědný za veřejný prostor. Řada „maminek“ přítomných na setkání by takové místo setkávání uvítala. „Rodiče se neustále dotazují na možnosti koncertů nebo besed. Školka by také připravovala programy pro seniory,“ potvrdila zájem rodičů o komunitní centrum ředitelka školky Zuzana Soukopová. Obavy ale návrh vzbudil mezi obyvateli sousedních domů. Strach mají nejen z nových staveb, ale i z toho, jak by měl být zajištěn provoz komunitního centra. „Radnice evidentně nemá jasnou představu o využití a zajištění provozu této budovy. Její potřeba je dle mého uměle vyvolaná a až teď se hledají důvody její existence,“ myslí si Kristýna Žejglicová, která žije v jednom ze sousedních domů. Martin Prajer, zastupující obyvatele jednoho z věžáků uvedl, že výstavba je možná za předpokladu dodržení všech zákonných a technických norem a příslušných vyhlášek. Lidé se navíc obávají, že by se z komunitního centra mohla stát restaurace nebo bar, proto by podle nich neměla být možnost pronajmout jej ke komerčním účelům. „Využití objektu nesmí mít vliv na zvýšení dopravní zátěže ulice Vokovická a přilehlých ulic,“ dodal Prajer.

Radnice navrhla v rámci komplexního řešení vnitrobloku stavbu garáží pro rezidenty. To se ovšem setkalo s obecným nesouhlasem asi stovky přítomných. Přestože je zjevné, že se zprovozněním metra se z rezidentního parkování v blízkosti stanice Nádraží Veleslavín stane problém. „Parkovací dům a parkovací záliv u ulice K Červenému vrchu jsou nabídkou vedení městské části místním obyvatelům, kteří je mohou a nemusí přijmout,“ řekl Antonín Nechvátal (SZ), radní odpovědný za životní prostředí Prahy 6. „Pro další diskuzi o možné výstavbě garáží v dohledné době zřídíme datovou schránku, do které budeme ukládat příklady možného architektonického i provozně-technického řešení garáží v daném prostoru,“ doplnila Eva Smutná (TOP 09), zástupkyně starosty Praha 6 zodpovědná za územní rozvoj a plánování.

Radní během setkání přislíbili, že v nejbližší době uspořádají anketu mezi místními a společně se bude o budoucnosti školky a tohoto prostoru dále diskutovat tak, aby se našlo co možná nejlepší řešení.

Místo ruiny po bývalých jeslích radnice nabízí postavit dočasnou školku, která by mohla v budoucnu fungovat jako prostor pro setkávání místních lidí.

Návrh řešení lokality vnitrobloku mezi ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu. Skica ing. arch. L. Paty. Varianta nové školky nazvaná Čočka.

Návrh řešení lokality vnitrobloku mezi ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu. Skica ing. arch. L. Paty. Varianta nové školky nazvaná Domov.