Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

náhled souboruDevíti stům seniorům i postiženým lidem z Prahy 6 pravidelně pomáhá Pečovatelská služba k tomu, aby si dokázali zachovat kvalitu života i v seniorském věku nebo nepříznivé životní situaci. Zájem o nejrůznější služby pravidelně narůstá.

Pečovatelská služba je největším poskytovatelem služeb v Praze 6. Nabízí například pomoc v domácnosti, rozvoz obědů, praní prádla a další. Terénní pečovatelky nakoupí, obstarají nejrůznější pochůzky, pomohou v domácnosti, s obědem i s ranní hygienou, uklidí, nakoupí, doprovodí k lékaři atp. Lidem se sníženou soběstačností tak pečovatelská služba pomáhá v maximální míře zachovat jejich dosavadní způsob života a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech. Pečovatelská služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů, pečovatelé se snaží respektovat jejich přání. Nabídkou svých služeb chce co nejlépe reagovat na potřeby obyvatel městské části Praha 6.

Pečovatelské služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována občanům s trvalým bydlištěm na MČ Praha 6 v pracovních dnech v době od 7 do 19 hod.

Pečovatelská služba provádí pečovatelské úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele odborná a bezpečná. 

Prováděné úkony:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko)

2. pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty)

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup týdenní, ošacení, vybavení domácnosti, praní a žehlení prádla)

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dětí do školy, doprovod k lékaři atp.) 

Kontakt

Zájemci o poskytování pečovatelské služby mohou kontaktovat Pečovatelskou službu osobně na adrese: Břevnovská 4, 169 00 Praha 6 – Břevnov, telefonicky na čísle: 220 513 315, 220 513 521, 220 513 2 nebo na pecovatelska.sluzbap6@tiscali.cz. Na zá-kladě žádosti o poskytování pečovatelské služby bude s klientem uzavřena smlouva o poskytování vybrané služby. Kompletní informace též na www.psp6.cz/.