Seznamte se s návrhem rozpočtu

S návrhem rozpočtu Prahy 6 pro rok 2015 se může veřejnost seznámit od 9. února. Od tohoto dne bude k dispozici na webu Prahy 6 a na úřední desce až do projednání zastupitelstvem 26. února.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 20. 2., nejlépe na email podatelna@praha6.cz, nebo ústně během projednávání zastupitelstvem 26. 2. Krátce před zveřejněním bude rozpočet projednávat a schvalovat rada na svém výjezdním zasedání.

Rozpočet je předkládán jako zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy a kapitálové výdaje jsou kryty zapojením prostředků, které byly vytvořeny v minulých letech. Příjmy jsou navrhovány v celkové výši 678 milionů 655 tisíc korun.

Významnou součástí příjmů městské části tvoří dotace z rozpočtu hlavního města. V roce 2015 by měla Praha 6, dle posledních návrhů z hl. m. Prahy, obdržet dotaci ve výši bezmála 300 milionů korun, což oproti minulému roku představuje navýšení o 12 milionů.

Běžné výdaje jsou navrhovány ve stejné výši jako příjmy. Z kapitálových výdajů ve výši 277 milionů korun směřuje polovina plánovaných výdajů do oblasti školství. Do oblasti bytového hospodářství, tedy převážně na opravy obecních domů, jde celých 36 % výdajů z rozpočtu.