Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

náhled souboruŽít ve svém domově i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc – to umožňuje seniorům a zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo jiné krizové situace.

Seniorům tak umožňuje žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby se jim dostane pomoci.

„Jde o komplexní sociální službu, která má za úkol pomoci ochránit zdraví a životy potřebných občanů, ať už seniorů nebo zdravotně postižených. Městská část pro letošní rok na zajištění této péče vyčlenila 250 tisíc korun," říká radní pro sociální oblast Milena Hanušová. Praha 6 již několik let prostřednictvím sdružení „Život 90" tuto službu seniorům podporuje finančně. Praha 6 uhradí zájemci instalaci zařízení do bytu v ceně 4 tisíce korun. Uživatelé služby platí pouze paušální měsíční poplatek 400 korun měsíčně za dohled a služby.

„Systém zajistí poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každý rok je z naší městské části takto připojeno mezi 30 až 40 klienty," dodává radní Hanušová. Klientům je v rámci dohledu poskytována preventivní průběžná péče, kdy je operátorkami dispečinku (zdravotními sestrami) kontaktován minimálně jednou za 48 hodin.

Formuláře žádostí jsou k dispozici v sekretariátu odboru sociálních věcí. Žádosti budou posouzeny Komisí pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6, která sestaví pořadník žadatelů podle potřebnosti zohledňující věk a zdravotní stav.

V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Bc. Jitce Köcherové, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 (případné informace na tel č. 220 189 612 nebo 220 189 601).

Jak systém funguje?